Driftskutt svekker forvaltningen

Kjersti Barsok

- Regjeringen fortsetter årelatingen av statsforvaltningen med nytt ostehøvelkutt i alle statlige virksomheter. Det er ikke bærekraftig å kutte administrasjonen av våre offentlige fellesskapsløsninger på denne måten sier Kjersti Barsok NTLs 1. nestleder. Tjenestene blir dårligere og det blir vanskeligere for virksomhetene å utvikle tjenestene.

 

For hvert år har det vedtatte budsjettet medført at kuttet har blitt økt som følge av stortingsbehandlingen. NTL ber det nye Stortinget om å stemme imot denne gradvise svekkelsen av forvaltningen. Skal vi fortsette fornyingen av forvaltningen er virksomhetene avhengig av et handlingsrom med midler til mer enn drift på sparebluss, sier Barsok.

Innstramming for arbeidsledige.
Regjeringen foreslår å kutte i tiltakene for de arbeidsledige samtidig som de gjennom å endre beregningsreglene for dagpenger kutter stønaden for mange arbeidsledige. Dette er uakseptable forslag enkeltvis. Samlet er det et utilslørt angrep på de som står svakt i arbeidslivet.