Demonstrasjon mot kutt i folkehøgskolefinansieringen

Demonstrasjon

I sitt forslag til statsbudsjett foreslår regjeringen å kutte 25 millioner i støtten til folkehøgskolene. - Vi har en regjering som ikke vil innse at folkehøgskolene er et viktig utdanningstilbud, sier NTLs 2. nestleder Fredrik Oftebro. Tirsdag 17. oktober er det markering foran Stortinget kl. 15.00 i protest mot kuttforslaget. Møt opp!

Regjeringen foreslår å kutte 25 millioner i støtten til folkehøgskolene. I tillegg kutter de studiestøtten til elevene med 11 millioner. Det har i tillegg vært en stor vekst av elever til folkehøgskolene de siste årene. Som følge av det, mangler det nye 9 millioner i budsjettforslaget. Forslagene til kutt er dramatiske både for skolene og elevene.

- NTL vil ta dette opp når vi møter politikerne om budsjettet, sier Oftebro. Før Stortingsvalget i september lovet både KrF, Venstre, SV og Senterpartiet å jobbe for økte midler til folkehøgskolene.