Studér forvaltningspolitikk med LO Stat og Universitetet i Bergen

uib.jpg

LO Stat viderefører kurstilbudet Forvaltningspolitikk i samarbeid med Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap ved Universitetet i Bergen. Dette er et tilrettelagt kurstilbud for tillitsvalgte og medlemmer, og administreres av LO Stat. Kurstilbudet består av 3 organisasjonsfaglige kurs på til sammen 60 studiepoeng.

LO Stat inviterer våren 2018 til del 2 av studiet – AORG 602 Organisering, læring og endring (OLE). Deltakerne kan etter gjennomført kurs melde seg opp til eksamen ved UiB. Gjennomført kurs og bestått eksamen gir 15 studiepoeng.

OLE (15 studiepoeng) består av tre samlinger med forelesninger og gruppeaktiviteter, samt nettbaserte aktiviteter og innleveringsoppgaver mellom samlingene. N.B.: Det kreves mye egeninnsats til lesing og oppgaveskriving.

• 1. samling 15. – 17. januar i Bergen
• 2. samling 5. – 7. mars på Sørmarka (ved Oslo)
• 3. samling 23. – 25. april på Sørmarka (ved Oslo)

• Hjemmeeksamen: utlevering 25. april, innlevering 25. mai 2018.

Programmer for samlingene publiseres ca 14 dager før hver samling.

Kurset gir rett til permisjon etter Hovedavtalen i:

  • Spekter § 52 pkt. c (tillitsvalgte) eller § 26. pkt. b (medlemmer)
  • Staten § 39 (tillitsvalgte) eller § 40 (medlemmer).

Utgiftene til kurs, reise og opphold for deltakerne blir dekket av LO Stat.

LO Stat ber forbundene medvirke til at dette tilbudet blir kjent hos tillitsvalgte og medlemmer. Antall studenter er begrenset (maks 40) og søkeroversikt oversendes forbundene til prioritering.

Mer informasjon og søknadsskjema til kurset kan dere finne ved å gå inn på LO Stats nettside www.lostat.no eller kontakt kursleder Mona Fagerheim, tlf 47 27 21 78 / e-post: mona.fagerheim@lostat.no

Faglig ansvarlig ved UiB er Dag Runar Jacobsen,
tlf. 55 58 86 09 / e-post: dag.jacobsen@uib.no

Faglig omtale av kurset:
http://www.uib.no/admorg/38350/aorg602-organisering-l%c3%a6ring-og-endring-ole

Søknad sendes innen 10. november 2017 til LO Stat, Møllergt. 10, 0179 Oslo. Merkes «søknad OLE».