PSI-kongressen 2017

NTL Ung på Ung-seminar på PSI-kongressen

Denne uken er det kongress i den globale fagforeningsføderasjonen for offentlig ansatte, PSI. Nestleder i NTL Ung Eirik Owren Holt følger kongressen. - Sakene som tas opp på PSI-kongressen påvirker også oss i Norge, og er kampsaker for NTL Ung. PSI viser oss at selv om det er store forskjeller mellom oss så er det de samme utfordringene vi står over for. Gjennom å organisere oss kan vi skape en bedre, og mer rettferdig verden, skriver Holt.

Publisert: 31.10.2017, sist endret 31.10.2017


På kongress: Mats Monsen, leder i Fagforbundet Ung og Eirik Owren Holt, nestleder i NTL Ung.

Her kan du lese Eiriks oppsummering fra PSI-kongressens første dag:

PSI-kongressen 2017 åpnet med et møte for unge arbeidere fra hele verden. Her ble det diskutert problemstillinger som i særlig grad påvirker unge, som løs tilknytning til arbeidslivet og økende arbeidsledighet. Hovedparolen for kongressen er «People over profit», noe som vi i Norge kjenner igjen i diskusjonene rundt konkurranseutsetting av offentlige tjenester.

Programmet ble åpnet av PSIs leder Rosa Pavanelli, som tok opp viktigheten av at unge mennesker organiserer seg i fagbevegelsen. Hun erklærte at PSI i neste periode skulle jobbe for å få flere unge valgt inn i alle PSIs organisasjonsledd.

Videre ble det snakket om viktigheten av globalt og overnasjonalt samarbeid. De siste årene har vist at fagforeningens evne til å vinne kamper nasjonalt blir redusert gjennom at overnasjonale regler strammer inn handlingsrommet. Det ble derfor oppfordret til at flere unge engasjerer seg i PSI, og i globalt fagforeningsarbeid.

Det ble så paneldebatt og diskusjon om kampen mot privatisering, ubetalte internships, organisasjonsgraden blant unge, likestilling, skatteflyktninger, migrantarbeidere, diskriminering av fagorganiserte og klimaforandringer.

Alle disse sakene påvirker også oss i Norge, og er kampsaker for NTL Ung. PSI viser oss at selv om det er store forskjeller mellom oss så er det de samme utfordringene vi står over for. Gjennom å organisere oss kan vi skape en bedre, og mer rettferdig verden.