Kurs

Ny lov for statsansatte - dagskurs for tillitsvalgte og medlemmer i ansettelsesråd

I samarbeid med LO Stat inviterer NTL tillitsvalgte og medlemmer som sitter i ansettelsesråd/som deltar i ansettelsesprosesser til opplæring i ny lov om statens ansatte. Kurset gir rett til tjenestefri med lønn jf Hovedavtalen i staten § 39/40. Er du i målgruppa? Da bør du melde deg på det kurset som er nærmest ditt bosted.

Publisert: 15.01.2018, sist endret 15.01.2018


Ny lov om statens ansatte (erstatter tjenestemannsloven) trådte i kraft 1.7.2017. Det er viktig at tillitsvalgte og medlemmer som deltar i ansettelsesprosesser kjenner den nye loven og hva lovendringene innebærer for dere i virksomhetene i staten. Derfor er dette målgruppen når vi nå inviterer til dagskurs på ulike steder i landet. 

Programmet for de fire kursene vil være identiske og dere inviteres til å melde dere på det kurset som er nærmest deres bosted. Deltakere fra de to nordligste fylkene kan også delta på kurset på Gardermoen dersom det er enklest transportmessig. På kursene vil vi gjennomgå den nye loven og særlig aktuelle problemstillinger i forbindelse med denne.

NTLs veiledning om nytt personalreglement finner dere her. Det er fint om deltakere gjør seg kjent med dette heftet før dagskurset. Under finner dere også lenker til særlig aktuelle dokumenter om ny lov om statens ansatte.

Ytterligere detaljer om lokaler og program vil legges ut på kurssidene etter hvert -og sendes påmeldte. Påmelding for NTL-medlemmer gjøres via NTLs kurssider.