John Leirvaag

Ekspertutvalg foreslår omfattende overføring av oppgaver fra staten til fylkeskommunene

Regjeringen mottok 1. februar en rapport fra et ekspertutvalg som foreslår desentralisering av oppgaver fra staten til fylkeskommunene. -Vi må se nærmere på hva forslaget innebærer. Umiddelbart reagerer jeg på at forslaget som både i faglig omfang og i antall ansatte er så omfattende kun er gitt en høringsfrist på 6 uker. Det er ikke forsvarlig, sier John Leirvaag, leder i NTL.

Publisert: 02.02.2018, sist endret 02.02.2018


Vi reagerer sterkt på at en såkalt ekspertgruppe rigger så store endringer i forvaltningen uten at virksomhetene og de ansatte involveres i beslutningsgrunnlaget. Det hviler nå et stort ansvar på regjeringa på hvordan det nå håndterer utvalgets forslag videre, sier John Leirvaag, leder i NTL.

Forslaget omfatter store endringer for mange virksomheter med omfattende sektorpolitiske oppgaver. Blant annet gjelder dette barnevernet. Det er et krevende område der alle sider av en slik omfattende omlegging og endringer i ansvar må vurderes nøye.