Reidar Mysen

Forvaltning med et digitalt ansikt

NAVs kanalstrategi går ut på at enhver som oppsøker NAV-kontorer skal oppfordres til å gjennomføre henvendelsen ved hjelp av NAVs selvbetjeningsløsninger på nett istedenfor å behandle saken der og da. Men hvilke konsekvenser har det at saksbehandlingen fjernes fra det mellommenneskelige møtet? Dette var spørsmålet Reidar Mysen fra NTL NAV stilte da han innledet på eForvaltningskonferansen mandag.

Publisert: 12.02.2018, sist endret 12.02.2018


Å få snakke med noen ansikt til ansikt blir stadig vanskeligere i NAV. Kanalstrategien kan føre til at du blir sendt hjem med en veiledning til selvbetjeningsløsningene på nett istedenfor det vedtaket du kom til NAV-kontoret for å få. Hva mister vi på veien når det menneskelige ansiktet forsvinner fra velferdsstatens førstelinje?

- Forutsetningen for å kunne opprettholde et selvbilde er anerkjennelse fra andre mennesker. Som subjekter blir vi oss selv gjennom andre. Det offentlige er en avgjørende «annen» når vi skal forstå oss selv som rettssubjekter. Hvordan skal vi klare å opprettholde selvbildet vårt når den vanskelige trygdesaken vår skal administreres uten mellommenneskelig møte, spurte Mysen, som er plasstillitsvalgt ved NAV Grünerløkka og studieleder i NTL NAV Oslo.

Forsøk med roboter i sosiale sammenhenger viser at folk stoler veldig mye mer på automatiserte tjenester enn på mennesker. Likevel kan vi ikke utelukke at koden som produserer vedtakene er riktig skrevet. Automatiserte beslutninger er derfor en viktig debatt i eForvaltningspolitikken.

Også rent formelt kan det by på problemer. Mysen reiste det uavklarte spørsmålet om hvem som er ansvarlig når roboter fatter vedtak? - Alle vedtak er handlinger på vegne av lovgivende organ. Men betyr det at så lenge handlingen er foretatt i offentlig regi så er det et vedtak? Så enkelt er det ikke. Vedtak forutsetter forutberegnelighet, dvs at rettssubjektet forstår beslutningsprosessen, at saksbehandlingen er objektiv og lik for alle. Hva skal NAV gjøre rede for i vedtaket? Koden eller det representasjonen den produserer?