metto_taushettilkvinnekamp.png

GRATULERER MED DAGEN ALLE KVINNER!

8. mars feires den internasjonale kvinnedagen. NTL oppfordrer alle til å markere dagen, delta på arrangementer og gå i tog. Det er 8. mars komiteer i hele landet som tar initiativ til arrangement. Du vil finne de ulike arrangementene, tidspunkt for kvinnemarsjer og paroler ved å søke både på nett og på Facebook. I år er det mange paroler som tar opp kampanjen #MeToo og den kampen som kjempes mot seksuell trakassering.  

Publisert: 08.03.2018, sist endret 08.03.2018


#MeToo og #ikketilforhandling

Seksuell trakassering, vold og diskriminering av kvinner har skapt overskrifter over hele verden gjennom kampanjen.

Her i landet tok kvinner i politikk og fagbevegelse initiativet til en liknende kampanje som fikk navnet #ikketilforhandling. Deres historier handler om krenkende opplevelser i arbeid og i organisasjonslivet. På LOs nettsider kan du se en video hvor kvinner forteller andre kvinners historier. Den gjør sterkt inntrykk fordi historiene er sanne, nære og kanskje gjenkjennelige.

Se filmen 

Om kvinnedagen
Dagen ble innstiftet i København i 1910 på Den annen internasjonales sosialistiske kvinnekongress. I utgangspunktet skulle dagen fungere som en aksjonsdag for kvinnestemmeretten.

I Norge ble kvinnedagen markert for første gang i 1915, da Aleksandra Kollontaj fra Russland talte ved et stort fredsmøte i Oslo. FN proklamerte 8. mars som internasjonal kvinnedag i 1975, i forbindelse med det internasjonale kvinneåret. I dag markeres kvinnedagen i mange deler av verden.

Selvbestemt abort har historisk var den kampsaken som har skapt mest engasjement i Norge.
Protesten mot forslaget om fastlegers reservasjonsrett i abortsaken førte til at flere gikk i tog i 2014 enn noen gang siden 1970-årene: mellom 10 000 og 15 000 bare i Oslo. Det var også stor deltakelse andre steder i landet.

Les gjerne mer om 8. mars på www.snl.no