Stillingsstruktur i høyere utdanning

NTL har sendt et innspill til den regjeringsoppnevnte ekspertgruppen som skal se på stillingsstrukturen i høyere utdanning. Innspillet er utarbeidet i nært samarbeid med våre lokale organisasjonsledd i sektoren og omhandler blant annet tilsettingsprosesser, kombinerte stillinger, lønns- og arbeidsvilkår, karriereløp, praksisprofessor, innstegsstillinger og likestilling. 

Publisert: 23.03.2018, sist endret 23.03.2018


NTL presiserer at det er et ønske å beholde store deler av dagens stillingsstruktur. Hovedregelen må være at vitenskapelige stillinger er delt mellom undervisning, forsknings- og utviklingsarbeid og formidling. Tid til forskning, utvikling og undervisning skal være en plikt og rett for alle vitenskapelige ansatte. NTL ønsker å beholde felles nasjonal stillingsstruktur.

For NTL er det videre et krav at arbeid i all hovedsak utføres av fast ansatte. NTL ønsker at andelen midlertidig tilsatte reduseres, og at ulovlig bruk av midlertidig stillinger må opphøre. 

Les hele innspillet i brevet nedenfor.

Mer om ekspertgruppen og arbeidet de skal gjøre.