fb_university.png

NTL støtter studentenes kamp mot kommersialisering

- Høyere utdanning er en rettighet og et felles gode. Utdanning er ikke en vare som bare skal være tilgjengelig for de som kan betale. Ute i verden ser vi at en stadig større del av regninga dumpes over på studentene. Da blir studier noe for de få, ikke de mange, sier 1. nestleder i NTL Kjersti Barsok. NTL er mot kommersialisering av utdanning og støtter kampanjen University Inc. som SAIH og NSO har satt i gang.  

Publisert: 06.04.2018, sist endret 06.04.2018


Studentenes og Akademikernes Internasjonale Hjelpefond (SAIH) og Norsk studentorganisasjon (NSO) står bak University Inc. som er en advarsel mot økt internasjonal kommersialisering av høyere utdanning.  

Økende kommersialisering av høyere utdanning fører til ulikhet, har en negativ innvirkning på utdanningens kvalitet og er en trussel mot selvstendig forskning. Kommersialisering av høyere utdanning er i vekst internasjonalt. Noen eksempler:

I Nepal vokste det med 38 % mellom 2000 og 2015
- I Burundi og Rwanda går to av tre studenter på private høyere utdanningsinstitusjoner
- I Indonesia i 2016 var 3,422 av 4, 274 høyere utdanningsinstitusjoner ikke akkreditert, noe som innebar at tre fjerdedeler av kandidater oppnådde uekte diplomer.
- I Brasil utdanner 10 vitenskapelige høyere utdanningskjeder en tredjedel av landets studenter, noe som nesten dobler sin rekkevidde de siste fem årene.
- Bare 19 % av elevene i Sør-Afrika mottok statlig støtte i form av lån og stipend i løpet av studieåret 2014/15 som kun er målrettet til de mest marginaliserte, noe som fører til at høyere utdanning bare er økonomisk tilgjengelig for de rikeste og de aller fattigste studentene, og utelater resten.


Kampanjen har som mål i Norge:

1. Økt fokus på tilgang til kvalitet høyere utdanning i norsk utviklingspolitikk.

2. Økt støtte til høyere utdanning gjennom tiltak og initiativ der Norge allerede er involvert.

3. 15% av midlene til utviklingssamarbeid fra Norge bør øremerkes til utdanning innen 2020.

 

Mer info om kampanjen er her:

https://www.universityinc.org/ 

https://saih.no/artikkel/2018/3/et-skrekkeksempel-p%C3%A5-kommersialisering-av-utdanning