axel-kroner (5).png

Pensjonskonferanser i Sogndal og Mo i Rana

Bor du i, eller i nærheten av, Sogndal og Mo i Rana kan du melde deg på konferanser om det nye forslaget til  offentlig tjenestepensjon? LO, LO Stat og LO kommune inviterer til konferansene og det er nå satt opp konferanser i Sogndal 4. mai og Mo I Rana 9. mai. Målgruppen er tillitsvalgte og medlemmer i staten, kommunen og alle Spekter-virksomheter som har medlemskap i SPK eller KLP. 

Publisert: 19.04.2018, sist endret 19.04.2018


3. mars ble regjeringen og LO, Unio, YS og Akademikerne enige om en ny pensjonsløsning for offentlig sektor. Forhandlingsutvalgene i LO Stat og LO Kommune har anbefalt resultatet og vil i løpet av våren sende forslaget ut til uravstemning blant medlemmene. På denne konferansen ønsker vi å presentere detaljene i forslaget for tillitsvalgte og samtidig berede grunnen for uravstemningen.

Meld deg på ved å følge denne lenken.