Forbundstyre_2018_FB-format.jpg

NTL støtter danske fagforeninger i kampen for bedre lønn og vilkår

Forbundsstyret i NTL sender i dag en støttehilsen til våre fagforeningskamerater i Danmark som står midt i en vanskelig konflikt med arbeidsgiverne. Forhandlingsklimaet i offentlig sektor i Danmark er svært dårlig og det er stor fare for streik. Partene lyktes ikke å komme til enighet i forhandlinger og det foregår nå mekling hos det danske meklingsinstituttet. 

Publisert: 19.04.2018, sist endret 19.04.2018


Meklingen omfatter Stat, kommuner og regioner. Striden handler blant annet om lønnsutvikling i forhold til privat sektor, krav om lav- og likelønn, forhandlingsrett for lærerne om arbeidstid og avtalefestet spisepause inkludert i arbeidstiden. Det er planlagt for stor streik som vil ramme hardt, og som kan tre i kraft den 6. mai. Samtidig var arbeidsgiver tidlig ute og varslet lockout for 80 % av ansatte i offentlig sektor uken etter. De offentlig ansattes fagforeninger reagerte sterkt på arbeidsgivers trussel om lockout, og Dennis Kristensen, leder for FOAs offentlige fagforening uttalte: "Det er en helt unødvendig og skadelig forverring av konflikten. De kommer ikke med løsninger, bare med trusselen om å kaste Danmark til kaos."

Etter 10 års økonomisk krise og lønnsstans mener fagforeningene at deres krav om reallønnsøkning er helt legitim og at lønnsøkningen bør kunne tilsvare lønnsutviklingen i privat sektor. De offentlige arbeidsgiverne har reagert med manglende vilje til å imøtekomme krav i det hele tatt. Mekling pågår, og ingen streik eller lockout vil finne sted før slutten av den formelle meklingsprosessen. Denne uken besluttet meklingsinstituttet å utsette konflikten med ytterligere to uker, og streiken kan nå tre i kraft den 6. mai og lockout den 12. mai.

NTL støtter de danske fagforeningene solidarisk i den vanskelige konflikten.  

Fagforeninger i Danmark som er i mekling: 

HK/Stat                https://www.hk.dk/omhk/sektorer/stat

HK/Kommunal    http://www.hk.dk/omhk/sektorer/kommunal

DNO      https://dsr.dk/

DM         https://www.danskmetal.dk/

HKKF      http://www.hkkf.dk/

SL           http://www.sl.dk/

DASW    http://www.socialraadgiverne.dk/

3F           https://www.3f.dk/english

FOA        http://www.foa.dk/

OAO       http://www.oao.dk/

Dbio       http://www.dbio.dk/

DFSE      https://serviceforbundet.dk/