Kjersti Barsok. Foto: Eivind Volder Rutle

Omstilling koster – på tide å betale!

- Nok en gang ser vi at regjeringen hverken er opptatt av en forsvarlig forvaltning eller å ivareta de som skal gjøre jobben, sier Kjersti Barsok 1. nestleder i NTL i anledning revidert nasjonalbudsjett. Regjeringen har gjennom ABE-reformen og andre vedtak og forslag sørget for at store deler av staten er under kontinuerlig omstilling. Omorganisering og nedbemanning medfører betydelige omkostninger for virksomhetene både i form av ressursbruk og usikkerhet knyttet til de ansattes arbeidsforhold.

Publisert: 15.05.2018, sist endret 15.05.2018


I revidert nasjonalbudsjett for 2018 er det satt av for lite penger til omstilling. NTL mener at regjeringen både svikter virksomhetenes muligheter til å ivareta og utvikle sine ansatte, og deres evne til å drive faglig forsvarlig.

 NTL er skuffet over at regjeringen ikke tar inn over seg at både omstilling, utvikling og modernisering koster penger, selv om målet er å spare utgifter på sikt. 

- Fra Landbruksdirektoratet vet vi for eksempel at opprettelsen av en ny enhet i Steinkjer er beregna til å koste over 54 millioner, noe som utgjør nesten 24 prosent av hele driftsbudsjettet. Det er ikke god landbruksforvaltning, det blir heller ikke god omstilling, avslutter Barsok.