Tariffkonferanse 210618

To tariffavtaler i staten har gjort forhandlingssystemet mer komplisert

Deloitte har på oppdrag fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet undersøkt hvordan endringene i forhandlingssystemet i staten oppfattes av de lokale partene. Både arbeidsgiverrepresentanter og tillitsvalgte svarer at forhandlingene er mer komplisert og tidkrevende, stikk i strid med departementets målsetning om å forenkle.

Publisert: 20.09.2018, sist endret 20.09.2018


Den viktigste grunnen til at forhandlingene er mer komplisert er at det nå er to separate tariffavtaler i staten - en for LO, Unio og YS, og en for Akademikerne. Det har vist seg vanskelig for mange arbeidsgivere å skaffe entydige oversikter over hvilke ansatte som skal være med på hvilke lister.

I tillegg har det kommet en rekke nye bestemmelser inn i tariffavtalene. Ifølge Deloittes rapport er det LO Stat sine tillitsvalgte, og blant dem mange NTL-tillitsvalgte, som har lært seg systemet best. Deloitte anbefaler oppdragsgiver KMD å kurse sine egne arbeidsgiverrepresentanter bedre for å utligne forspranget de tillitsvalgte har, som ifølge rapporten fører til at LO Stat often "vinner" forhandlingene.

Statssekretær i KMD Paul Chaffey mener opplevd økt kompleksitet er normalt når man endrer på systemet og er trygg på at endringene vil føre til en enklere praksis over tid. Han poengterer også at situasjonen med to avtaler ikke er en del av den villede forenklingen, men et kompromiss mellom ulike interesser i endringesprosessen. I en e-post til NTL-magasinet skriver Chaffey:

– Det er ikke et mål i seg selv med to hovedtariffavtaler i staten. Målsetningen er større lokalt handlingsrom og fleksibilitet. Per i dag har denne målsetningen ikke vært mulig å nå med én avtale. Staten ser gjerne at vi på sikt får én avtale igjen, men det er noe partene må bli enige om i forhandlingene.

Les mer om saken på NTL-magasinet sine nettsider