forhandlinger.jpg

Økt godtgjørelse for særskilt arbeidstid ved folkehøgskolene

Særavtalen for undervisningspersonalet ved folkehøgskolene ble reforhandlet denne uken. Blant annet er godtgjørelsen for særskilt arbeidstid er økt.

Publisert: 26.09.2018, sist endret 26.09.2018


Det har vært forhandlinger og revisjon av særavtalen for undervisningspersonalet i Folkehøgskolene. Resultatet er en økning av godtgjørelsen for særskilt arbeidstid og noen mindre endringer i seniortiltakene, samt for førsteårslærere i Folkehøgskolen.

Det er også satt ned et partssammensatt utvalg som skal se på særavtalen og videreutvikling av denne og kartlegge dagens situasjon. Musikernes Fellesorganisasjon (MFO) representerer LO-forbundene i dette utvalget.