bokRuudaa.png

Ny bok: statlig økonomi for tillitsvalgte

Boken er nyttig for deg som er tillitsvalgt i staten, og gir innsikt i hvordan du både som tillitsvalgte og ansatt kan ha en aktiv rolle knyttet til statlig økonomistyring, offentlige anskaffelser og budsjettprosesser. Tillitsvalgte i NTL har bidratt med erfaringer fra egne virksomheter som er beskrevet i boken. 

Publisert: 28.09.2018, sist endret 28.09.2018


Boken gir innsikt i; 

  • Andre styringsverktøy enn budsjett og regnskap som tillitsvalgte må forholde seg til i drøftingsmøter med ledelsen.

  • Ulike målsettinger og virkemidler i den økonomiske politikken, hvor både finanspolitikk, inntektspolitikk og pengepolitikk blir problematisert.

  • Hvordan tillitsvalgte og ansatte kan ha en aktiv rolle knyttet til statlig økonomistyring, ikke minst i forhold til offentlige anskaffelser og budsjettprosesser.

  • Ulike perspektiver på kravet om økt produktivitet i statlig sektor.

  • Nye styringstrender i offentlig sektor. Konkurranseutsetting og selskapsorganisering av statlige tjenester er to slike styringsgrep som ofte vil kunne få store konsekvenser for statlig ansatte. Innføring av nye finansieringsmodeller er også en del av en slik trend.  


Forfatter av boken er Bjørn Rudaa som har jobbet som økonomisk rådgiver for fagforeninger i både offentlig og privat sektor. Han er utdannet Siviløkonom fra NHH i Bergen og har tidligere utgitt Kommuneøkonomi for tillitsvalgte og politikere (Gyldendal 2014)  

Boken kan bestilles på Gyldendal forlag.