fistbump-fb-rawpixel-804784-unsplash.jpg

Arbeidet med særaldersgrenser

Denne uken signerte hovedsammenslutningene og Arbeids- og sosialdepartementet avtale om midlertidige regler for særalderspensjon for de som er født fra og med 1963 og som kan gå av etter 85-års reglene fra 1.1.2020. (60 års særaldersgrense). Avtalen avgrenser seg til pensjon fram til fylte 67 år. Partene vil utrede øvrige spørsmål knyttet til pensjon for stillinger med særaldersgrense i 2019 med frist for å avtale regler om dette 1. november 2019.

Publisert: 14.12.2018, sist endret 14.12.2018


Photo by rawpixel on Unsplash

I pensjonsavtalen fra 3. mars 2018 ble det enighet om at det også i framtiden vil være behov for særaldersgrenser. Arbeidet med å løse spørsmål om særaldersgrenser ble satt i gang tidligere i høst.  Den midlertidige avtalen som ble inngått 12. desember innebærer ingen endringer i pensjonsavtalen av 3. mars 2018 og prosessavtalen av 29. november 2018.

Her kan du lese mer om offentlig tjenestepensjon.

Nedenfor finner du:
- Avtale om midlertidige regler for særaldersgrense
- Prosessavtale 29.11.18