Kjersti Barsok

Går ikke videre med foretaksmodellen

Vi i NTL er veldig glade for at det omfattende arbeidet vi har lagt ned i å argumentere for at en foretaksmodell ikke egner seg for universiteter og høyskoler har fått resultater, og at Forsknings- og utdanningsminister Iselin Nybø har skrinlagt denne modellen, sier leder i NTL Kjersti Barsok. 

Publisert: 16.01.2019, sist endret 16.01.2019


Diskusjonen om tilknytningsformen er etter Nybøs uttalelse ikke landet og hun holder muligheten for fristilling fra staten fremdeles åpen gjennom særlovsselskap. Når NTL sammen med de andre som er opptatt av faglig styring har argumentert mot Foretaksmodellen og den markedsrettingen dette vil medføre, omfatter dette også særlovsselskap eller andre former som fristiller sektoren fra politisk styring.  

I rapporten argumenteres det for at endring av tilknytningsform ikke nødvendigvis vil øke autonomien, og videre at f.eks. mulighet til å låne penger ikke er ønskelig, da dette vil vanskeliggjøre politisk styring. Dette er NTL enige i, og vi hadde ønsket at Nybø ville parkere hele diskusjonen om tilknytningsform og heller jobbe videre med konkrete autonomispørsmål.

Mange kommentarer har omhandlet den usikkerheten som har rådet i sektoren siden hun lanserte foretaksmodellen som mulighet. Denne usikkerheten vil gjelde helt til Nybø bekrefter at det ikke vil bli aktuelt å endre tilknytningsform.

NTL er av den mening at mulighetsstudiet nå er gjennomført og at de har sett på foretaksmodell slik det står i dagens regjeringsplattform. Dette punktet bør derfor være kvittert ut og lagt i skuffen, avslutter Barsok. 

Går ikke videre med foretaksmodellen.