Hans Christian Gabrielsen

LO: - Regjeringsplattformen angriper offentlig sektor

- Utviklingen med konkurranseutsetting og privatisering i det offentlige, som både arbeidstakerne og brukerne betaler prisen for, fortsetter med økt styrke, skriver LOs sekretariat i sin uttalelse om regjeringsplattformen.

Publisert: 21.01.2019, sist endret 21.01.2019


Les hele uttalelsen på LO sine nettsider

- Regjeringen ser på konkurranse som et viktig virkemiddel for mer effektiv produksjon av offentlige tjenester. Den går derfor inn for tiltak for å sikre såkalte like konkurransevilkår mellom offentlig og privat sektor, og legge til rette for å la private tilbydere konkurrere om å levere offentlig finansierte tjenester. Ofte er dette komplekse tjenester for sårbare brukere som ikke egner seg for konkurranse. Resultatet blir derfor i mange tilfeller mindre effektiv produksjon av offentlige tjenester, heter det blant annet i uttalelsen.