youngstorgetfb.jpg

Gratulerer med kvinnedagen!

8. mars feires den internasjonale kvinnedagen. NTL oppfordrer alle til å markere dagen, delta på arrangementer og gå i tog. Det er 8. mars komiteer i hele landet som tar initiativ til arrangement. Du vil finne de ulike arrangementene, tidspunkt for kvinnemarsjer og paroler ved å søke både på nett og på Facebook. I år er det mange paroler mot regjeringens angrep på abortloven, og hovedparolen i Oslo er Forsvar selvbestemt abort – Fjern nemndene. 

Publisert: 07.03.2019, sist endret 08.03.2019


LO har sammen med Unio og YS invitert til frokostseminaret «Stopp kjønnsbasert trakassering på jobb»

Om kvinnedagen
Dagen ble innstiftet i København i 1910 på Den annen internasjonales sosialistiske kvinnekongress. I utgangspunktet skulle dagen fungere som en aksjonsdag for kvinnestemmeretten.

I Norge ble kvinnedagen markert for første gang i 1915, da Aleksandra Kollontaj fra Russland talte ved et stort fredsmøte i Oslo. FN proklamerte 8. mars som internasjonal kvinnedag i 1975, i forbindelse med det internasjonale kvinneåret. I dag markeres kvinnedagen i mange deler av verden.

Selvbestemt abort har historisk var den kampsaken som har skapt mest engasjement i Norge. 
Protesten mot forslaget om fastlegers reservasjonsrett i abortsaken førte til at flere gikk i tog i 2014 enn noen gang siden 1970-årene: mellom 10 000 og 15 000 bare i Oslo. Det var også stor deltakelse andre steder i landet.

Les gjerne mer om 8. mars på www.snl.no