Kurs, konferanser og arrangementer for unge

Som medlem i NTL Ung kan du helt gratis delta på spennende kurs og konferanser i regi av NTL Ung, NTL og LO. Les mer her om hva du kan være med på!

 

UFO- Ung og fagorganisert

UFO er NTLs introkurs for medlemmer under 35 år og foregår hver høst. Lær om viktigheten av en sterk fagbevegelse, lover og regler i arbeidslivet, solidaritet og mye annet. Kurset passer for ferske medlemmer som ønsker å få et innblikk i forbundets viktigste saker og aktiviteter.

 

NTL Ung-konferansen

NTL Ung-konferansen er årsmøtet for oss under 35! Vi diskuterer og vedtar politikk, velger vår egen ledelse og får faglig påfyll. Bli kjent med andre unge NTL-ere fra hele landet og vær med på å bestemme hva som skal være ungdommens saker i perioden. Her er det potensiale for å bli ekspert på møteledelse og debatteknikk, og alle får prøve seg på talerstolen. Konferansen avholdes hvert år innen utgangen av mars. For å være delegat, ta kontakt med NTL der du jobber. Her kan du lese mer om konferansen som ble holdt i 2022. 

 

Studentkonferansen

NTL Ungs studentkonferanse samler studentmedlemmer fra hele landet til en lærerik og engasjerende helg i Oslo i månedsskiftet januar/februar. Her bygger du nettverk, lærer om fagbevegelsen og andre politiske temaer og blir kjent med andre engasjerte studenter. Følg med på NTLs kurskalender for å se når studentkonferansen igjen arrangeres.

 

Lærlingkonferansen

Er du lærling i staten eller i andre NTL-virksomheter kan du delta på vår lærlingkonferanse. Her vil du møte andre lærlinger i lignende virksomheter som du selv jobber i. Du vil også få innføring i dine rettigheter som lærlinger med hvilke lønns- og arbeidsvilkår som gjelder for deg. Konferansen skal være en sosial arena med en ramme for god meningsutveksling med andre lærlinger og sentrale tillitsvalgte i NTL.

Den aller første lærlingkonferansen til NTL ble holdt i 2021. Du kan lese mer om den her.

 

Ny i 2023: Ung tillitsvalgtkonferanse! 

Vi er i gang med å planlegge en konferanse for unge tillitsvalgte. Konferansen vil gjelde for deg som er plasstillitsvalgt eller med i et styret lokalt eller sentralt i din forening. Hvis du er på vei inn i en tillitsvalgtrolle vil konferansen også passe for deg. Vi vil legge opp til tema og diskusjoner omkring rollen som tillitsvalgt når man er ung. 

 

Kortkurs

Synes du tre dager til sjøs eller i Oslo er lenge? Da kommer NTL Ung til arbeidsplassen din! Vi kan holde kurs om ABE-reformen, medlemsfordeler, den norske modellen, tariffpolitikk på 1-2-3, overvåkning i arbeidslivet, retorikk og argumentasjon, sekstimersdagen, profittfri studentvelferd, rettigheter i arbeidslivet, seksuell trakassering, pensjon og mye, mye mer. Ta kontakt på ung@ntl.no, eller følg med på nettsidene våre for å se hva vi kan tilby av kurs.

 

LOs student- og ungdomskonferanse

Fagbevegelsens viktigste møteplass for unge! På Sørmarka møtes rundt 100 unge fra hele LO-familien for å utveksle erfaringer og for å bli kjent. Lær om arbeiderbevegelsens viktigste kamper før og nå, internasjonal solidaritet og politikk. LOs student- og ungdomskonferanse passer for alle under 35 år og avholdes hver vår.

 

LOs sommer- og lærlingpatrulje

I over tretti år har LOs sommerpatrulje vært på veien for å informere unge arbeidstakere om hvilke rettigheter de har. Patruljen arrangeres fylkesvis hvert år i slutten av juni og begynnelsen av juli. NTL dekker tapt arbeidsfortjeneste og reise/opphold for medlemmer som ønsker å delta, uansett hvor lenge du er med. Ta kontakt med LO i fylket ditt og NTL Ung for å være med på sommerens vakreste og gøyeste eventyr!

I oktober og november er vi også med på LOs lærlingpatrulje som drar rundt for å sjekke arbeidsforholdene til lærlingene. 

I tillegg kan du delta på NTLs ordinære kurs og konferanser, samt LO Stat sin student- og ungdomskonferanse som arrangeres hver høst. Alle kurs og konferanser er gratis å delta på. Sjekk NTLs kurskalender eller snakk med din tillitsvalgte for mer informasjon.

Tema
Kompetanse