Kurs, konferanser og arrangementer for unge

Som medlem i NTL Ung kan du helt gratis delta på spennende kurs og konferanser i regi av NTL Ung, NTL og LO. Les mer her om hva du kan være med på!

 

UFO- Ung og fagorganisert

UFO er NTLs introkurs for medlemmer under 35 år og foregår på danskebåten hver høst. Lær om viktigheten av en sterk fagbevegelse, lover og regler i arbeidslivet, solidaritet og mye annet. Vi besøker dansk fagbevegelse og får litt fritid i København før vi seiler hjem igjen. Kurset passer for ferske medlemmer som ønsker å få et innblikk i forbundets viktigste saker og aktiviteter.

 

NTL Ung-konferansen

NTL Ung-konferansen er årsmøtet for oss under 35! Vi diskuterer og vedtar politikk, velger vår egen ledelse og får faglig påfyll. Bli kjent med andre unge NTL-ere fra hele landet og vær med på å bestemme hva som skal være ungdommens saker i perioden. Her er det potensiale for å bli ekspert på møteledelse og debatteknikk, og alle får prøve seg på talerstolen. Konferansen avholdes hvert år innen utgangen av mars. For å være delegat, ta kontakt med NTL der du jobber.

 

Studentkonferansen

NTL Ungs studentkonferanse samler studentmedlemmer fra hele landet til en lærerik og engasjerende helg i Oslo i månedsskiftet januar/februar. Her bygger du nettverk, lærer om fagbevegelsen og andre politiske temaer og blir kjent med andre engasjerte studenter. Følg med på NTLs kurskalender for å se når studentkonferansen igjen arrangeres.

 

Lærlingkonferansen

Er du lærling i staten eller i andre NTL-virksomheter kan du delta på vår lærlingkonferanse. Her vil du møte andre lærlinger i lignende virksomheter som du selv jobber i. Du vil også få innføring i dine rettigheter som lærlinger med hvilke lønns- og arbeidsvilkår som gjelder for deg. Konferansen skal være en sosial arena med en ramme for god meningsutveksling med andre lærlinger og sentrale tillitsvalgte i NTL.

 

Kortkurs

Synes du tre dager til sjøs eller i Oslo er lenge? Da kommer NTL Ung til arbeidsplassen din! Vi kan holde kurs om ABE-reformen, medlemsfordeler, den norske modellen, tariffpolitikk på 1-2-3, overvåkning i arbeidslivet, retorikk og argumentasjon, sekstimersdagen, profittfri studentvelferd, rettigheter i arbeidslivet, seksuell trakassering, pensjon og mye, mye mer. Ta kontakt på ung@ntl.no, eller følg med på nettsidene våre for å se hva vi kan tilby av kurs.

 

 

 

LOs student- og ungdomskonferanse

Fagbevegelsens viktigste møteplass for unge! På Sørmarka møtes rundt 100 unge fra hele LO-familien for å utveksle erfaringer og for å bli kjent. Lær om arbeiderbevegelsens viktigste kamper før og nå, internasjonal solidaritet og politikk. LOs student- og ungdomskonferanse passer for alle under 35 år og avholdes hver vår.

 

LOs sommer- og lærlingpatrulje

I over tretti år har LOs sommerpatrulje vært på veien for å informere unge arbeidstakere om hvilke rettigheter de har. Patruljen arrangeres fylkesvis hvert år i slutten av juni og begynnelsen av juli. NTL dekker tapt arbeidsfortjeneste og reise/opphold for medlemmer som ønsker å delta, uansett hvor lenge du er med. Ta kontakt med LO i fylket ditt og NTL Ung for å være med på sommerens vakreste og gøyeste eventyr!

I oktober og november er vi også med på LOs lærlingpatrulje som drar rundt for å sjekke arbeidsforholdene til lærlingene. 

I tillegg kan du delta på NTLs ordinære kurs og konferanser, samt LO Stat sin student- og ungdomskonferanse som arrangeres hver høst. Alle kurs og konferanser er gratis å delta på. Sjekk NTLs kurskalender eller snakk med din tillitsvalgte for mer informasjon.

Tema
Kompetanse