NTL Ung på arbeidsplassen

NTL er den største fagforeninga i statlig sektor og alle yrkesgrupper er velkomne hos oss, uansett hvilken utdanning du har. Vi organiserer også ansatte i ulike organisasjoner med statlig tilknytning, slik som NRK, humanitære organisasjoner, miljøbevegelsen, museer og forskningsinstitutter.

 

NTL forhandler lønns- og arbeidsvilkår for medlemmene våre, og våre 3000 tillitsvalgte representerer deg som medlem til daglig. Lurer du på hvem som er tillitsvalgt hos deg? Du kan søke opp arbeidsplassen din her.

Finner du ikke arbeidsplassen din eller lurer du på om NTL organiserer der du jobber? Send oss en epost på ung@ntl.no.

 

Om NTL Ung

NTL Ung er et tilbud spesielt rettet mot deg under 35, både der du jobber og på nasjonalt nivå. Vi arrangerer kurs, møter, debatter og sosiale aktiviteter tilpasset unge. På hver arbeidsplass skal det være en ungkontakt i det lokale NTL-styret med spesielt ansvar for dette. Det er, og vil alltid være, gratis å delta på aktiviteter i regi av NTL Ung!

Er du ungkontakt og trenger litt drahjelp for å få igang NTL Ung-aktivitet på arbeidsplassen? Les mer her eller send oss en mail på ung@ntl.no.

 

Er du studentmedlem og behøver bistand i arbeidsforholdet ditt? Som studentmedlem i NTL er du en del av LO-familien. Jobber du ved siden av studiene trenger du ikke å stå alene i møte med sjefen. Da har du en sterk fagforening i ryggen hvis du trenger hjelp, uansett hvor du jobber. Send oss en epost til ung@ntl.no hvis du har spørsmål eller behov for bistand!


NTL jobber også med å ivareta medbestemmelse, organiserer streikeforberedelser, forhandler tariffavtaler og dine andre interesser som medlem. Du finner mer informasjon her: https://www.ntl.no/paa-arbeidsplassen

 


Landsforeningene og foreningene i NTL har egne ung-tillitsvalgte i sine styrer. De har god oversikt over hvilke rettigheter og avtaler som gjelder for din virksomheter. De kan også kontaktes om man vil være mer aktiv på sin arbeidsplass og de kan bistå med å sette i gang lokale arrangementer med andre unge medlemmer. 

Her er de som er valgt som ung-tillitsvalgte i våre landsforeninger og foreninger pr. 14. juli 2022 med kontaktinformasjon:

NTL NAV: Lillian Skrede - lillian.skrede@nav.no

NTL Sentralforvaltningen: Anders Hellestveit - anders.hellestveit@landbruksdirektoratet.no

NTL Forsvar: Jeanett Bjørndahl - jeanett.bjorndahl@gmail.com

NTL Skatt: Anette Eide - anette.eide@skatteetaten.no

NTL NTNU: Aleksander Høiland - aleksander.hoiland@ntnu.no

NTL Studentsamskipnadene: Jesper Schildger - jschildger@sio.no

NTL NRK: Lili Andersen - sayaks1@gmail.com

NTL Forskningsinstitutter: Mohammed Miqdad - mohammed.miqdad@nofima.no

NTL UiB: Pål Adrian Clausen Ryen - pal.ryen@uib.no

NTL Politiet: Jeanette Isabel Granheim - jeanette.isabel.granheim@politiet.no

NTL Riksrevisjonen: Ole Henrik Vestgarden - ole-henrik.vestgarden@riksrevisjonen.no

NTL Kartverket: Joachim Dahl - joachim.dahl@kartverket.no

NTL UiT Norges arktiske universitet: Bror-Magnus S. Strand - bror-magnus.s.strand@uit.no

NTL Skoler og institusjoner: Annicken Lauritzen - anncki86@hotmail.com

NTL Utenriksdepartementet: Ina Katrin Sivertsen og Andreas Lindquist Haakonsen (aspiranter) - ina.katrin.sivertsen@mfa.no og andreas.lindquist.haakonsen@mfa.no

 

 

Tema
NTL Ung