NTL Ung på arbeidsplassen

NTL forhandler lønns- og arbeidsvilkår for medlemmene våre, og våre 3000 tillitsvalgte representerer deg som medlem til daglig. I NTLs foreninger og landsforeninger er det også egne Ung-tillitsvalgte som arrangerer aktiviteter for unge medlemmer og kan hjelpe deg i arbeidsforholdet.

Lurer du på hvem som er tillitsvalgt hos deg? Du kan søke opp arbeidsplassen din her.

Finner du ikke arbeidsplassen din eller lurer du på om NTL organiserer der du jobber? Send oss en epost på ung@ntl.no.

 

Ung-aktiviteter på arbeidsplassen

Landsforeningene og foreningene i NTL har egne ung-tillitsvalgte i sine styrer. De har god oversikt over hvilke rettigheter og avtaler som gjelder for din virksomheter. De kan også kontaktes om man vil være mer aktiv på sin arbeidsplass og de kan bistå med å sette i gang lokale arrangementer med andre unge medlemmer. 

Vi har laget en håndbok for unge tillitsvalgte som kan være et nyttig sted å starte når du skal arrangere lokale aktiviteter for unge medlemmer. Håndboka finner du her.

Her er de som er valgt som ung-tillitsvalgte i våre landsforeninger og foreninger:

 

NTL NAV:

Jenny Richardsen - jenny.richardsen@nav.no

 

NTL Sentralforvaltningen:

Linda Yvonne Engelstad - linda.engelstad@ssb.no / ung@ntl-sf.no

- NTL UDI: Anja Torheim -  anbto@udi.no

  

NTL Skatt:

Ung-tillitsvalgt: Scott Dessingthon - scott.dessingthon@dfo.no 

Vara Ung-tillitsvalgte: Agnieszka Donal - agnieszka.donal@skatteetaten.no

 

NTL NTNU:

Torbjørn Andre Moe - torbjorn.a.moe@ntnu.no 

 

NTL UiB

Anne Sophie Aarestrup Krayou - aarestrup88@gmail.com

 

NTL UiT Norges arktiske universitet:

Brynjar Saus - brynjar.a.saus@uit.no

 

NTL UiO:

Johannes Lundemo Saastad - johannessaastad@gmail.com

 

NTL NMBU

Isabel Skjeggestad - Isabel.skjeggestad@nmbu.no

 

NTL Studentsamskipnadene:

Marte Solli Hatlen - marthe-96@live.no

 

NTL Forskningsinstitutter:

Mohammed Miqdad - mohammed.miqdad@nofima.no

 

NTL Politiet:

Daniel Moen - daniel.moen@politiet.no

 

NTL Riksrevisjonen:

Florina Zagragja - fza@riksrevisjonen.no

 

NTL Kartverket:

Leif Roar Vesetrud - leif.roar.vesetrud@kartverket.no

 

NTL Skoler og institusjoner:

Kine Lindstøl Lyngstad - Kibella96@gmail.com

 

NTL Mattilsynet:

Viktoria Vereide - viktoriavereide@gmail.com

 

NTL NIBIO:

Sondre Molteberg Dalen - sevson@gmail.com

 

NTL Veg:

Ingrid Braseth-Bentsen - ingrid.braseth.isaksen@vegvesen.no

 

NTL Forsvarsstaben: 

Ken Magne Knudsen Lamøy - kenlamoey@live.no

 

NTL Statsbygg:

Niillas‐Jovnna Länsman - niillas-jovnna.lansman@statsbygg.no

 

NTL Statens lånekasse for utdanning:

Elise Normann Bostrøm - elise.normann@gmail.com

 

NTL Luftfarten

Kay Andre Beretsen - Kay-andre.berentsen@avinor.no

 

PS: Er du ungkontakt og ikke finner deg selv i denne lista? Les mer her eller send oss en mail på ung@ntl.no.

 

Tema
NTL Ung