NTL Ung på arbeidsplassen

NTL forhandler lønns- og arbeidsvilkår for medlemmene våre, og våre 3000 tillitsvalgte representerer deg som medlem til daglig. I NTLs foreninger og landsforeninger er det også egne Ung-tillitsvalgte som arrangerer aktiviteter for unge medlemmer og kan hjelpe deg i arbeidsforholdet.

Lurer du på hvem som er tillitsvalgt hos deg? Du kan søke opp arbeidsplassen din her.

Finner du ikke arbeidsplassen din eller lurer du på om NTL organiserer der du jobber? Send oss en epost på ung@ntl.no.

 

Ung-aktiviteter på arbeidsplassen

Landsforeningene og foreningene i NTL har egne ung-tillitsvalgte i sine styrer. De har god oversikt over hvilke rettigheter og avtaler som gjelder for din virksomheter. De kan også kontaktes om man vil være mer aktiv på sin arbeidsplass og de kan bistå med å sette i gang lokale arrangementer med andre unge medlemmer. 

Vi har laget en håndbok for unge tillitsvalgte som kan være et nyttig sted å starte når du skal arrangere lokale aktiviteter for unge medlemmer. Håndboka finner du her

Leder i NTL Ung Martin Kvalvik og ung-tillitsvalgt i NTL NAV Lillian Skrede er med i podcasten til NTL NAV for å snakke om ung-arbeidet i NTL, hvor viktig det er og hva man kan gjøre ute på arbeidsplassene for å øke aktiviteten og rekrutteringen av unge medlemmer.

Her er de som er valgt som ung-tillitsvalgte i våre landsforeninger og foreninger:

 

NTL NAV:

Lillian Skrede - lillian.skrede@nav.no

 

NTL Sentralforvaltningen:

Anders Hellestveit - anders.hellestveit@landbruksdirektoratet.no

 

NTL Forsvar:

Jeanett Bjørndahl - jeanett.bjorndahl@gmail.com

 

NTL Skatt:

Anette Eide - anette.eide@skatteetaten.no

 

NTL NTNU:

Aleksander Høiland - aleksander.hoiland@ntnu.no

 

NTL Studentsamskipnadene:

Marte Solli Hatlen - marthe-96@live.no

 

NTL NRK:

Lili Andersen - sayaks1@gmail.com

 

NTL Forskningsinstitutter:

Mohammed Miqdad - mohammed.miqdad@nofima.no

 

NTL UiB:

Pål Adrian Clausen Ryen - pal.ryen@uib.no

 

NTL Politiet:

Jeanette Isabel Granheim - jeanette.isabel.granheim@politiet.no

 

NTL Riksrevisjonen:

Ole Henrik Vestgarden - ole-henrik.vestgarden@riksrevisjonen.no

 

NTL Kartverket:

Joachim Dahl - joachim.dahl@kartverket.no

 

NTL UiT Norges arktiske universitet:

Bror-Magnus S. Strand - bror-magnus.s.strand@uit.no

 

NTL Skoler og institusjoner:

Annicken Lauritzen - anncki86@hotmail.com

 

NTL Utenriksdepartementet:

Ina Katrin Sivertsen og Andreas Lindquist Haakonsen (aspiranter) -

ina.katrin.sivertsen@mfa.no og andreas.lindquist.haakonsen@mfa.no

 

PS: Er du ungkontakt og ikke finner deg selv i denne lista? Les mer her eller send oss en mail på ung@ntl.no.

 

Tema
NTL Ung