Om NTL Ung

NTL Ung er et faglig og organisatorisk tilbud til alle medlemmer under 35 i Norsk Tjenestemannslag. Som ungt medlem i NTL er du automatisk i målgruppen til NTL Ung. Vi er de unges stemme i forbundet og vi løfter våre perspektiver når det trengs, både innad, i LO og mot politikere. Vi organiserer egne kurs, konferanser og lager møteplasser, og gir unge i NTL en mulighet til å bygge nettverk og kompetanse for framtidas fagbevegelse.

På hver arbeidsplass skal det være en ungkontakt i det lokale NTL-styret med spesielt ansvar for dette. Det er, og vil alltid være, gratis å delta på aktiviteter i regi av NTL Ung!

NTL Ung ble vedtatt opprettet av NTLs landsmøte i 2014. Vi velger våre egne unge tillitsvalgte på NTL Ung-konferansen hvert år, og dessuten vår egen politiske plattform. Vi er en tydelig politisk stemme og engasjerer oss i mange saker. NTL Ungs leder og nestleder holder til på forbundets hovedkontor i Oslo, og samarbeider med landsforeninger og foreninger om vervestrategier, ungdomsorganisering, politikk og skolering. Vi administrerer også forbundets satsing på studenter gjennom studiestedsatsningen.

 

Hvem organiserer vi?

NTL er den største fagforeninga i statlig sektor og alle yrkesgrupper er velkomne hos oss, uansett hvilken utdanning du har. Vi organiserer også studenter, samt ansatte i ulike organisasjoner med statlig tilknytning, slik som NRK, ideelle organisasjoner, miljøbevegelsen, forskningsinstitutter og studentsamskipnader.

 

Student i NTL

Er du studentmedlem og behøver bistand i arbeidsforholdet ditt? Som studentmedlem i NTL er du en del av LO-familien. Jobber du ved siden av studiene trenger du ikke å stå alene i møte med sjefen. Da har du en sterk fagforening i ryggen hvis du trenger hjelp, uansett hvor du jobber. Send oss en epost til ung@ntl.no hvis du har spørsmål eller behov for bistand!

NTL jobber også med å ivareta medbestemmelse, organiserer streikeforberedelser, forhandler tariffavtaler og dine andre interesser som medlem. Du finner mer informasjon her: https://www.ntl.no/paa-arbeidsplassen