Uttalelser er korte tekster om dagsaktuelle politiske saker fra de besluttende organene
Foto
Rosa Johnsen / Inventas

Uttalelser fra NTL Ung-konferansen

NTL Ung-konferansen 24. - 25. mars vedtok åtte uttalelser om aktuelle politiske temaer. Les uttalelsene her!

Uttalelser fra NTL Ung-konferansen

Velferd og verdighet

Nytt flertall og ny retning for Norge

Statens rolle i det grønne skiftet

Ta studentenes utfordringer på alvor

Rusreformen krever styrking av kommuner og helsevesen

Verdige forhold for transpersoner og ikke-binære personer

Rusreformen

Kvinnekamp er også arbeidernes kamp

 

 

 

 

 

Velferd-og-verdighet-ny-NAV-reform.pdf

Ta-studentenes-utfordringer-paa-alvor.pdf

Nytt-flertall-og-ny-retning-for-Norge-i-2021.pdf

Rusreformen.pdf

Politisk-plattform-NTL-Ung-2021.pdf

Kvinnekamp-er-også-arbeidernes-kamp.pdf

Statens-rolle-i-det-groenne-skiftet.pdf

Verdige-forhold for-transpersoner-og-ikke-binaer-personer.pdf

Rusreform-krever-styrking-av-kommuner-og-helsevesen.pdf

Handlingsplan-NTL-Ung-2021-22.pdf

Tema
NTL Ung