Det er den tida på året igjen, og vi samles rundt bordet til forhandlinger.
Foto
Rosa Johnsen / Inventas

Lønnsoppgjøret 2022

I 2022 er det hovedoppgjør, og NTLs prioriteringer for oppgjøret kan du lese om i NTLs tariffpolitiske uttalelse, som ble vedtatt på landsstyremøtet i februar. Her finner du også viktige datoer for oppgjørene NTL deltar i.

Hovedoppgjøret 2022 blir fra LOs side organisert som et forbundsvist oppgjør. Det betyr at NTLs tariffavtaler i NHO- og Virke-områdene forhandles separat fra de andre forbundenes forhandlinger, og gjerne på høstparten. For staten og Spekter har det ingen betydning som oppgjøret er forbundsvist eller samordnet.

Les mer om lønnsoppgjørsystemet og hvorfor vi har mellomoppgjør på fokusområdesiden om lønnsoppgjør.

 

Tariffpolitisk uttalelse 2022
NTLs tariffpolitiske uttalelse ble vedtatt av landsstyret i februar. Les mer NTLs tariffpolitiske uttalelse og hva NTL-leder Kjersti Barsok mener om tallene fra teknisk beregningsutvalg.

Sjekk også: LO sin tariffpolitiske uttalelse 2022

 

Tariffområder og datoer
NTL deltar i tariffoppgjørene i staten, Spekter, Virke, NHO og i oppgjørene med virksomheter vi har direkteavtaler med.

 

Staten

Forhandlinger 21.-30. april. Endte i brudd 29. april.

LO Stats krav finner du fortløpende på LO Stat sine nettsider

Meklingsfrist: 23. mai, endte med enighet i meklingen, uravstemning i uke 22-24

 

NHO

LO-NHO: Endte med løsning i mekling 1. april.

Abelia-avtalen: 12.-13. oktober

 

Virke

Landsoverenskomst for studentsamskipnader i Virke: Forhandlingene endte i enighet 23. mai

HUK-området: Forhandlingene ble i år delt i to faser, først de som følger staten, deretter de andre.

Del 1: Forhandlingene endte med avtale 15. september

Del 2: Berammet til oktober/november

 

Spekter

Spekter A-del: Forhandlinger 5.-6. april. Les mer om resultatet fra Spekter A-del

Tariffkonferanse for spekter-virksomheter: 7. april

Slutten av april i: B-dels-forhandlinger i Spekter-virksomhetene.
Tillitsvalgte kan følge disse forhandlingene på NTLs medlemsnett under For tillitsvalgte --> Spekter-oppgjøret

B-delsforhandlinger i NRK: Brudd i forhandlingene 7. mai, mekling 29. juni

B-delsforhandlinger i Avinor: Endte i enighet

Kultursektoren: Forhandlingene endte i brudd 25. april. Mekling endte med løsning 5. mai.

Tariffpolitisk-uttalelse-LO-2022.pdf

Tema
Lønnsoppgjør
Hei, jeg heter Isa. Hva kan jeg hjelpe med?