Nyttige dokumenter og kontaktpersoner ved eventuell streik i staten

BLD-streik-kvadr.jpg

Her finner du informasjon om praktisk streikegjennomføring som det kan være greit å dele/skrive ut og ha tilgjengelig i tilfelle streik i staten fra torsdag morgen.

Generelt kontaktpunkt for streiken: streik2018@ntl.no

Kontaktpersoner for praktiske opplysninger om streikeuttak, avtaler og regelverk knyttet til streik:
Vibecke Solhaug: 988 94 580 - vs@ntl.no 
Leif Helland: 943 54 147 - leif.helland@ntl.no

Pressekontakter NTL:
Tove Lise Granli: 91859230 - tlg@ntl.no
Lisbet Bjone: 920 68 774 - lb@ntl.no

Spørsmål om bestilling av materiell og lignende fra NTL:
Eddie Ingebrigtsen: 916 46 170 /ei@ntl.no
Sven Ivar Skodjevåg: 901 66 539 / sis@ntl.no

Regionale streikekomiteer:
Oslo: Arild Kjempekjenn arild.kjempekjenn@lostat.no  / 910 08 933
Trondheim: 

Se også: Ofte stilte spørsmål om streik

 

LO Stat sitt streikehefte

Her finner du svar på de fleste spørsmål knyttet til den praktiske gjennomføringen av streiken

Last ned LO Stats streikehefte

 

Instruks for streikevakter

Her finner du informasjon om å ha streikevakt

Last ned instruks for streikevakter

 

Protokoller fra møter der partene har kommet til enighet om praktiske spørsmål om streik

Oversendelsesbrev og protokoller

 

Streikeuttak

Områdevarsel med liste over virksomhetene som tas ut i første uttak, fordelt på etat og sted.

 

Arbeidskonflikter i staten

Dette er arbeidsgivers holdninger og tolkninger til spørsmål knyttet til konflikt og streik i staten.

Last ned arbeidsgivers tolkninger (2014)