John Leirvaag

Faste oppgaver = Faste stillinger

Når over 200 000 er i midlertidige stillinger, så har vi som fagforbund en viktig oppgave. NTL må sørge for at midlertidige blir sett på arbeidsplassen og for at de får ta del i vårt fellesskap, skriver John Leirvaag i lederspalten i NTL-magasinet denne måneden. 

Publisert: 11.09.2018, sist endret 11.09.2018


Forbundslederspalten i sin helhet: 

Faste stillinger = faste oppgaver

Over 200 000 er i midlertidige stillinger viser SSB-tall for 2017, og dette er en oppgang fra årene 2014 og 2015.  Midlertidig ansettelse er klart vanligst for dem under 30 år og gjelder kvinner i større grad enn menn. Vi vet også at andelen uorganiserte er høy blant de midlertidige og deltidsansatte. 

Her har vi en jobb å gjøre! NTL må sørge for at de midlertidige blir sett på arbeidsplassen og sørge for at de får ta del i vårt fellesskap. Kan vi bidra til opplæring og tiltak som kan gjøre at også de midlertidige vil melde seg inn? Kan vi som tillitsvalgte løfte saker om midlertidighet internt og sørge for at arbeidsplassen har gode rutiner ved ansettelser som gjør at flere får tilbud om fast stilling?

Vi vet at mange av de som ikke er fagorganisert i dag, svarer ja på spørsmålet om de kan tenke seg å bli medlem av fagorganisasjon. Så det er i grunnen ganske enkelt. Du og jeg må spørre både de som er midlertidige og andre som ikke er medlemmer om de vil melde seg inn. Så får vi fortelle hvordan vi jobber for faste trygge jobber og et godt arbeidsliv.

De unge har forstått at fast ansettelse er viktig. 95 prosent av dagens ungdom mellom 16 og 25 år ønsker seg en fast jobb viser en Fafo-undersøkelse fra 2017, der over 1000 unge fra hele landet ble spurt. Som en av de unge i undersøkelsen svarte; 
 – Det er helt håpløst med midlertidige stillinger. Man kan ikke planlegge framover, og det er en fæl magefølelse å måtte prestere hele tiden. Du kan ikke ha en dårlig dag, du kan ikke ha sykefravær!

Slik oppleves arbeidslivet for mange som står i midlertidige stillinger, jobber deltid, er tilkallingsvakter eller har andre løse kontraktsforhold. Drømmen om fast arbeid er sterk.

NTL og LO har i alle år jobbet for å redusere bruken av midlertidige ansettelser og innleie. Vi mener at arbeidsgiver skal bruke egne ansatte fremfor innleide og at de ansatte som hovedregel skal tilsettes fast.

Fagbevegelsen var blant annet med på å presse på for stortingsvedtaket som gir en innstramming i reglene for innleie av arbeidskraft fra 2019. Endringen innebærer en innstramming overfor både bemanningsbransjen selv og arbeidsgivere som ønsker å leie inn arbeidskraft. Dette er en viktig seier for alle de som jobber i bransjer der det har vært utbredt bruk av innleie. 

For det store flertallet i det norske arbeidslivet er det fremdeles en selvfølge at vi er fast ansatt. Det betyr at vi kan dra til banken og få boliglån og har en viss sikkerhet for at vi kan klare våre utgifter. Vi kan si vår mening på arbeidsplassen uten å risikere å stå uten kontrakt neste måned. Et arbeidsliv med høy organisasjonsgrad og arbeidstakerorganisasjoner med innflytelse har gitt oss det trygge og stabile arbeidslivet som Norge er så kjent for.

For et godt framtidig arbeidsliv må fagbevegelsen fortsette å vokse. Det betyr at NTL må være synlig og være tilstede også for de som er midlertidige og uorganiserte. Den 10. - 14. august markeres NTL-dagene rundt om på arbeidsplassene og studiestedene. Mange har bestilt vårt materiell om midlertidighet. Jeg håper at dette vil bidra til engasjement på arbeidsplassen og ikke minst nye medlemmer.

(Lederspalten står på trykk i NTL-magasinet 7/2018.)

Se også våre nettsider om midlertidighet.