Orginal - Rød

Hva skjer i NTL?

NTL-konferansen 2023

15.03.2023

15.03.2023

Sørmarka

Leder

Terje Skaarud

Nestleder

Øystein Bjørdal

Kasserer

Jeanette Isabel Granheim

Sekretær

Line Hoelstad Hansen

Styremedlem / Ung-kontakt

Arnt-Martin Nilsen

Styremedlem

Johnny Holen

Styremedlem

Anne Engerbråten

Styremedlem

Liv-Kristin Amundsen

Styremedlem

Merete Thomassen

Varamedlem

Elisabeth Arnesen

Varamedlem

Ove Lillekroken

Varamedlem

Aase Randi Kveen Hartmann

Varamedlem

Audun Heggtveit

Våre avdelinger

NTL Finnmark politidistrikt

Kjell-Valter Sivertsen

NTL Kommunikasjonsenheten

Atle Myre

NTL Kripos

Ole-Henry Bøe

NTL Møre og Romsdal politidistrikt

Øystein Bjørdal

NTL Nordland Politidistrikt

Johnny Holen

NTL Oslo Politidistrikt

Anne Engerbråten

NTL Politidirektoratet

Hanne Skallerud

NTL Politiet Konfliktrådene

Sissel Edvardsen

NTL Politiet Nasjonalt ID-senter

Eduard van Arragon

NTL Politiets fellestjenester

Mona Lisbeth Nordli

NTL Politiets IKT-tjenester

Arnt-Martin Wasskog Nilsen

NTL Politiets Utlendingsenhet

Martin Alexander Simonsen

NTL Politihøgskolen

Rolf Kristian Tårnes

NTL Sør-Vest politidistrikt

Cato Sola

NTL Troms politidistrikt

May Elin Øien

NTL Trøndelag politidistrikt

Linda Gran

NTL Utrykningspolitiet (UP)

Helen Bolli

NTL Vest Politidistrikt

Irmelin Lynglund

NTL Økokrim

Nina Norset Little

NTL Øst politidistrikt

Djenan Saldo