Alle aktueltsaker

Filtrer tema

Filtrer år

NTLs organisasjon

Publisert: 14.07.2022

Medlemslister per organisasjonsledd og medlemslister per arbeidssted/virksomhet

På NTLs medlemsnett har tillitsvalgte tilgang til medlemslister. Men disse listen fungerer litt forskjellig avhengig av om du er tillitsvalgt i et NTL-organisasjonsledd eller om du er tillitsvalgt for en enhet i arbeidsgivers organisasjon. Her finner du mer om hvordan dette fungerer.

Lønnsoppgjør

Publisert: 05.07.2022

NTL støtter de streikende SAS-pilotene

NTL støtter SAS-pilotene i deres kamp for trygge jobber, for den norske modellen og for et anstendig arbeidsliv. – Det er uhørt at SAS tar inn piloter fra bemanningsselskaper istedenfor å gi sine egne oppsagte piloter jobben tilbake, sier NTL-leder Kjersti Barsok.

NTLs organisasjon

Publisert: 04.07.2022

NTL Skoler og institusjoner Andebu

NTL Skoler og institusjoner Andebu organiserer i Signo, som gir tegnspråklige tilbud til døve, hørselshemmede og døvblinde på vegne av det offentlige.

Lønnsoppgjør

Publisert: 30.06.2022

Enighet i NRK-mekling

LO Stat og Spekter har i kveld kommet til enighet i lønnsoppgjøret for NTL og Creo i NRK. - Vi er glade for å ha fått innfridd våre økonomiske krav og i tillegg fått viktige forbedringer i overenskomsten under meklingen, sier Fredrik Oftebro, nestleder i NTL.

Publisert: 29.06.2022

Anker tingrettsdom om domstollederes uavhengighet

-Domstolledere må kunne opptre uten risiko for å tape egen stilling, sier forbundssekretær Guro Vadstein. Utfallet av tingrettens avgjørelse er et signal om at ytringer mot Domstolsadministrasjonen, kan få betydning for domstolleders videre karriere. Saken har viktige prinsipielle sider og vi støtter medlemmenes beslutning om å anke.

Forbundslederspalte

Publisert: 28.06.2022

Kampen for mangfold og likeverd

Forbundslederspalten vil komme på trykk i førstkommende NTL-magasin. Innledningen har blitt endret etter helgens tragiske hendelser i Oslo.

 

Lønnsoppgjør

Publisert: 23.06.2022

Medlemmene har sagt ja til resultatene i årets lønnsoppgjør i staten

- Det er fint å se at så mange av våre medlemmer stemte ja til resultatet av tariffoppgjøret i staten. Med så god deltagelse i uravstemningen så viser det at dette er en sak som engasjerer, sier Ellen Dalen, 2. nestleder i NTL.

Digitalisering

Publisert: 20.06.2022

eForvaltningskonferansen 2022

eForvaltningskonferansen setter i år søkelys på digitalt utenforskap, desentralisering av tjenester og overvåkning i arbeidslivet.

På arbeidsplassen

Publisert: 15.06.2022

Arbeidsforholdene for renholdere best i offentlig sektor

Arbeidsforholdene for renholdere er best der renholdet er organisert i det offentliges egen regi, viser en undersøkelse som legges fram idag på renholdernes internasjonale kampdag 15. juni.

NTLs organisasjon

Publisert: 07.06.2022

NTL BUF familie og beredskapshjem

NTL BUF familie og beredskapshjem organiserer statlige fosterhjem. Det vil si ulike typer fosterhjem som jobber på oppdrag for bufetat.

NTLs organisasjon

Publisert: 07.06.2022

NTL Statped

NTL Statped organiserer alle stillingsgrupper i Statped og har rundt 90 yrkesaktive medlemmer rundt omkring i Norge.

LO-kongressen

Publisert: 02.06.2022

Historisk valg på LO-kongressen

LO-kongressen valgte i dag tre kvinner i den øverste ledelsen av LO. -Vi i NTL er glade for å være med på å skrive historie, og for at vår kandidat Julie Lødrup er en av de tre, sier NTL-leder Kjersti Barsok.

Lønnsoppgjør

Publisert: 30.05.2022

Nytt system for ansiennitetsopprykk

Partene i staten har blitt enige om et nytt system for ansiennitetsopprykk. Dette gjelder for alle stillingskoder som er tilknyttet lønnsrammer. Hovedlønnstabellen er fortsatt et bærende element i lønnssystemet i staten, og godskrivingsreglene er videreført, men omformulert for å fungere i det nye systemet.

LO-kongressen

Publisert: 30.05.2022

LO-kongressen er i gang!

Her er NTL-delegasjonen. De skal bruke uka til å bedre LOs politikk på pensjon, klima, arbeidstid, tillitsreform, demokratisk styring over velferden, studentorganisering, og en god del mer.

Lønnsoppgjør

Publisert: 24.05.2022

Lønnsoppgjøret i studentsamskipnadene

Tirsdag morgen ble NTL og Virke enige i lønnsoppgjøret for studentsamskipnadene. -Jeg er fornøyd med at vi kom i mål etter svært tunge og vanskelige forhandlinger, sier Dag Agledal, forhandlingsleder for NTL.

Lønnsoppgjør

Publisert: 24.05.2022

Enighet i lønnsoppgjøret i staten

Tirsdag kom partene i staten endelig til enighet hos riksmekleren. LO Stat og YS Stat har blitt enige med staten om nye tariffbestemmelser. Vi legger ikke skjul på at det har vært ei veldig krevende mekling, men vi er fornøyde med et resultat som sikrer reallønna gjennom et sentralt tillegg og nye ansiennitetsstiger som sikrer opprykk på en bedre måte enn i dag. Oppgjøret har en god likelønnsprofil og sikrer også de lavest lønte. Hele laget vårt har fått et lønnsløft, det er viktig, sier forbundsleder Kjersti Barsok.

Landsmøte 2022

Publisert: 24.05.2022

Foreslå kandater til sentrale verv

En forberedende valgkomite jobber med kandidater til sentrale verv fram mot landsmøtet. Har du forslag kan du sende det til komiteen innen 2. oktober.

Lønnsoppgjør

Publisert: 23.05.2022

Lang dags ferd mot meklingsfristen

Mange vet det kanskje ikke. Arbeidet med et tariffoppgjør starter gjerne før jul året før. Etter en lang marsj er vi nå kommet til et viktig tidspunkt. Det er siste dag i mekling. Nå skal det avgjøres. Og alt er hemmelig.

Lønnsoppgjør

Publisert: 19.05.2022

1000 medlemmer i Oslo i første streikeuttak

Drøyt 1000 medlemmer i NTL og de andre forbundene i LO Stat vil bli tatt ut i streik den 24. mai om meklingen ikke fører fram. Det er Oslo som vil merke det i første fase.

Lønnsoppgjør

Publisert: 09.05.2022

Forberedelser til en eventuell streik i staten

9. mai offentliggjorde LO Stat områdevarselet for en eventuell streik i staten, der du finner hvilke virksomheter som kan bli tatt ut i streik med mindre partene kommer til enighet innen meklingsfristen 23. mai. I denne saken finner du også protokoller fra forhandlingene mellom KDD og hovedsammenslutningene om dispensasjoner for lønnsmedarbeidere og prinsippielle spørsmål ved streikegjennomføringen.

Last inn neste 20