Alle aktueltsaker

Filtrer tema

Filtrer år

Lønnsoppgjør

Publisert: 24.05.2022

Lønnsoppgjøret i studentsamskipnadene

Tirsdag morgen ble NTL og Virke enige i lønnsoppgjøret for studentsamskipnadene. -Jeg er fornøyd med at vi kom i mål etter svært tunge og vanskelige forhandlinger, sier Dag Agledal, forhandlingsleder for NTL.

Lønnsoppgjør

Publisert: 24.05.2022

Enighet i lønnsoppgjøret i staten

Tirsdag kom partene i staten endelig til enighet hos riksmekleren. LO Stat og YS Stat har blitt enige med staten om nye tariffbestemmelser. Vi legger ikke skjul på at det har vært ei veldig krevende mekling, men vi er fornøyde med et resultat som sikrer reallønna gjennom et sentralt tillegg og nye ansiennitetsstiger som sikrer opprykk på en bedre måte enn i dag. Oppgjøret har en god likelønnsprofil og sikrer også de lavest lønte. Hele laget vårt har fått et lønnsløft, det er viktig, sier forbundsleder Kjersti Barsok.

Landsmøte 2022

Publisert: 24.05.2022

Foreslå kandater til sentrale verv

En forberedende valgkomite jobber med kandidater til sentrale verv fram mot landsmøtet. Har du forslag kan du sende det til komiteen innen 2. oktober.

Lønnsoppgjør

Publisert: 23.05.2022

Lang dags ferd mot meklingsfristen

Mange vet det kanskje ikke. Arbeidet med et tariffoppgjør starter gjerne før jul året før. Etter en lang marsj er vi nå kommet til et viktig tidspunkt. Det er siste dag i mekling. Nå skal det avgjøres. Og alt er hemmelig.

Lønnsoppgjør

Publisert: 19.05.2022

1000 medlemmer i Oslo i første streikeuttak

Drøyt 1000 medlemmer i NTL og de andre forbundene i LO Stat vil bli tatt ut i streik den 24. mai om meklingen ikke fører fram. Det er Oslo som vil merke det i første fase.

Lønnsoppgjør

Publisert: 09.05.2022

Forberedelser til en eventuell streik i staten

9. mai offentliggjorde LO Stat områdevarselet for en eventuell streik i staten, der du finner hvilke virksomheter som kan bli tatt ut i streik med mindre partene kommer til enighet innen meklingsfristen 23. mai. I denne saken finner du også protokoller fra forhandlingene mellom KDD og hovedsammenslutningene om dispensasjoner for lønnsmedarbeidere og prinsippielle spørsmål ved streikegjennomføringen.

Lønnsoppgjør

Publisert: 05.05.2022

Løsning i pensjonssakeni kultursektoren

– Vi har sikret våre medlemmer en livsvarig og kjønnsnøytral pensjon, som er det vi har kjempet for i 8 år, sier Fredrik Oftebro, nestleder i NTL.

Klima og miljø

Publisert: 04.05.2022

NTL sier nei til konsekvensutredning av Wisting-feltet

NTL har sendt et høringsvar til Equinor hvor vi går mot å åpne Wistingfeltet nord i Barentshavet for konsekvensutredning og oljeleting. Vi mener prosjektet har mange usikkerhetsmomenter ved seg, blant annet knyttet til tilgang til energi, naturhensyn, manglende økonomisk lønnsomhet og ikke minst hensynet til klimaforpliktelsene våre, sier NTL-leder Kjersti Barsok.

NTL Ung

Publisert: 29.04.2022

Bli NTL Ungs nye studentsekretær!

Er du en student som vil ha en meningsfull og sosial jobb for fagbevegelsen ved siden av studiene? Nå har du mulighet til å bli NTL Ungs studentsekretær i studiebyene Bergen og Tromsø!

Lønnsoppgjør

Publisert: 29.04.2022

Brudd i statsoppgjøret

- Partene i staten står så langt fra hverandre at vi ikke er i nærheten av å finne en løsning. Derfor velger vi å bryte forhandlingene, sier forbundsleder Kjersti Barsok og 2. nestleder Ellen Dalen.

Omorganisering

Publisert: 27.04.2022

NTL anbefaler delvis gjeninnføring av tidligere struktur i domstolene

- NTL er glad for at regjeringen tok initiativet til å gjennomgå strukturen i domstolene på nytt, og vi mener at tidligere struktur bør gjeninnføres der dette er mest hensiktsmessig, sier forbundssekretær i NTL Guro Vadstein.

LOfavør

Publisert: 26.04.2022

Flexilån - ny bankfordel fra LOfavør

Flexilån er et fleksibelt boliglån, også kalt rammelån. Med sikkerhet i boligen får du en låneramme du kan bruke som du vil. Du kan ta ut penger fra flexilånet i mobil- og nettbanken, og velger selv når og hvor mye du vil betale ned på lånet.

Lønnsoppgjør

Publisert: 25.04.2022

Fortsatt uavklart om kulturpensjon

Partene har ikke kommet til enighet om varig pensjonsordning i kultursektoren. Nå starter LO Stat og Spekter frivillig mekling for medlemmer i Fagforbundet, NTL og Creo. 

Lønnsoppgjør

Publisert: 20.04.2022

I dag startet tariffoppgjøret i staten

-Vi går inn i oppgjøret med forventninger om reallønnsvekst, generelle tillegg på sentralt nivå og endringer som gjør lønnssystemet vårt mer rettferdig, sier NTL-leder Kjersti Barsok.

Lønnsoppgjør

Publisert: 18.04.2022

Lønnsoppgjøret 2022

I 2022 er det hovedoppgjør, og NTLs prioriteringer for oppgjøret kan du lese om i NTLs tariffpolitiske uttalelse, som ble vedtatt på landsstyremøtet i februar. Her finner du også viktige datoer for oppgjørene NTL deltar i.

Publisert: 06.04.2022

A-dels forhandlingene i Spekter i mål

Vi fikk et generelt tillegg for alle på 7800,-, som tilsvarer frontfaget. Spekter ville ikke gi oss et lavlønnstillegg i A-delen, som ville tilsvart det sentrale tillegget som ble gitt til de lavlønte i frontfaget. Vi er skuffa over dette, sier NTLs forhandlingsleder Fredrik Oftebro.

Klima og miljø

Publisert: 05.04.2022

Ingen flere tapte muligheter

Hvis vi vil ha en trygg og fredelig framtid er tiden for handling nå. Klimakrisen er rammen rundt alt, også den forferdelige krigen i Ukraina. Energikrisen i Europa er en anledning til å akselerere overgangen til fornybar energi og skape klimajobber.

 

Kronikken er skrevet av flere organisasjoner bak Broen til framtiden-konferansen, fredag 8. april 2022, Folket hus i Oslo. Kronikken sto på trykk i Dagsavisen, tirsdag 5. april 2022.

NTLs organisasjon

Publisert: 31.03.2022

NTL Ungs internuttalelse om forbundets navn

NTL Ung-konferansen 2022 vedtok en uttalelse om den pågående navnedebatten i forbundet. I uttalelsen går NTL Ung inn for at forbundet skal skifte navn og kommer med noen innspill til føringer for hvordan navnet bør utformes.

Lønnsoppgjør

Publisert: 25.03.2022

Fortsatt uavklart om pensjon i kultursektoren

- Vi beklager sterkt at vi ikke har kommet til enighet. Tilbudet fra Spekter som vi fikk i dag er en innskuddspensjon som ingen har i dag, og som i tillegg er svært mangelfullt. Tilbudet gjør det ikke mulig for oss å regne ut hva den enkelte vil få i pensjon, Sier Fredrik Oftebro, nestleder i NTL.

Utdanning og forskning

Publisert: 22.03.2022

På god vei til tillitsbasert styring

Hatlenutvalget foreslår å fjerne seks av de åtte indikatorene som ligger til grunn for finansieringen i akademia. - NTL mener dette er en fantastisk mulighet til å gjennomføre et nødvendig oppgjør med markedsstyringen av sektoren som har vært kritisert i flere tiår, skriver 2. nestleder i NTL Ellen Dalen i en kronikk i Khrono.

Last inn neste 20