Presentasjoner fra NTLs kurs om tillitsvalgtes rolle under omstillinger

Kurs

Her finner du presentasjonene fra NTLs kurs om tillitsvalgtes rolle under omstilling 1.-3. mars 2017.