Klima

NTL står fremst blant LO-forbundene i klimasaken, og er sentrale i Klimabrølet, Klimavalgalliansen og Broen til framtiden-konferansen.

Les også: Kapitlene Klima og miljø og Det grønne skiftet i NTLs prinsipp- og handlingsprogram

NTLs klimaguide for tillitsvalgte
I NTLs klimaguide for tillitsvalgte finner du tips til hvordan du kan jobbe aktivt for klimasaken som del av tillitsvalgtsarbeidet. På områder som transport, innkjøp og bygninger er det mye du kan gjøre, og kanskje kan du få virksomheten miljøfyrtårnsertifisert!

Klimabrølet

Klimabrølet var et landsomfattende brøl med episenter foran Stortinget i Oslo 30. august 2019. Målet var å øke klimaengasjementet i befolkningen og gi politikere mot til å treffe nødvendige tiltak så vi når 1,5 graders-målet. Se NTL-leder Kjersti Barsoks appell under nedtellingen til Klimabrølet!

Klimabrølets krav er at politikerne treffer tiltak slik at vi kan begrense global oppheting til 1,5 grader – i tråd med Parisavtalen. For at politikerne skal tørre å ta nødvendige, men tøffe og upopulære avgjørelser må de vite at de har folket i ryggen.

Broen til framtiden-konferansen

Broen til framtiden er hvert år et av årets store begivenheter for miljøbevegelsen i Norge. I 2021 arrangeres konferansen 11.-12. februar. Mer info om Broen til framtiden 2021.

Konferansens mål er å legge grunnlaget for en rettferdig omstilling til en grønn økonomi, med slagordet 100.000 klimajobber! Her kan du se NTL-leder Kjersti Barsok sin innledning på Broen til framtiden 2020.

Broen til framtiden 2020 var den første milepælen for fagbevegelsen, miljøbevegelsen, Kirken og andre trosbaserte aktører og forskermiljøer mot et grønt valg i 2021, og startskuddet på et avgjørende tiår for klimaet.

Broen-konferansen har også utmerket seg med spennende parallelsesjoner og ikke mins klesbyttemarkedet som i år omsatte rekordmange gratis plagg til gjenbruk.

Klimavalgalliansen

Klimavalgalliansen er en partipolitisk uavhengig allianse som mobiliserer for å få klimautfordringen høyere opp på dagsorden. Klimavalgalliansens hovedmål er at Norge skal føre en klimapolitikk slik FN anbefaler for å begrense globale oppvarmingen til to grader. Partienes prioriteringer må bli mindre kortsiktige og må avspeile klimautfordringene på en konkret og forpliktende måte. Det må tas nødvendige klimavalg og klimakutt på alle nivå og samfunnssektorer i Norge.

Hei, jeg heter Isa. Hva kan jeg hjelpe med?