Omstilling

Er det omstilling i virksomheten har de tillitsvalgte en viktig oppgave. Her kan du lese om tillitsvalgtsrollen under omstilling, om omstillingsavtaler, ulike typer omstilling, nebemanning, flytting og mye annet.

Omstillinger er svært krevende og stiller tillitsvalgte overfor store utfordringer når de skal ivareta medlemmenes interesser. Det er forskjellige typer omstilling og disse må håndteres på forskjellig måte. Lov- og avtaleverket vil være viktig redskap for de tillitsvalgte i dette arbeidet. De tillitsvalgte har også et ansvar for å delta i utformingen av lokale avtaler som beskriver prosessen og den enkeltes rettigheter i de berørte etatene.

Siden lov- og avtaleverket er så ulikt på dette området i hhv staten og i privat sektor har vi laget to separate sider for dette:

Omstilling i staten

Omstilling i virksomheter utenfor staten

Hei, jeg heter Isa. Hva kan jeg hjelpe med?