Totalberedskap

Mange av NTLs medlemmer jobber i virksomheter som er viktige for totalberedskapen i Norge, og som innbyggere er vi alle avhengige av at beredskapen er god. Totalberedskap handler om samfunnets samlede beredskapsressurser. Det er alt fra infrastruktur, helse, brann og redning til politi og justis. Forvaltningen av alle disse områdene må organiseres målrettet og koordinert for å møte samfunnets helhetlige risikobilde.

Les også: Landsmøtet 2018 sin uttalelse: Hva slags beredskap trengs?

NTL deltar i et prosjekt om totalberedskap i regi av Tankesmien Agenda. Den første rapporten handler om offentlige analyser av trusselbildet. De peker på pandemi og legemiddelmangel som to områder som skiller seg ut som scenarioer med både høy sannsynlighet og store konsekvenser. Rapporten Totalberedskap i Norge - Er vi klare for en krise? ble publisert 2. mars 2020. Den andre rapporten gir en kortfattet, helhetlig besktrivelse av utfordringer innen beredskap og kommer med en rekke forslag for å styrke beredskapen. Rapporten Prinsipper for styrket beredskap ble publisert19, januar 2021.

Totalberedskapen baserer seg på en lang rekke systemer som offentlig sektor opprettholder og vedlikeholder i tilfelle ulykken skulle ramme. I rapporten Du tenker kanskje ikke på alt som gir oss trygghet? (død lenke) fra februar 2020 vises eksempler på dette viktige arbeidet.

For at totalberedskapen skal kunne opprettholdes må de offentlige beredskapsetatene finansieres skikkelig. God beredskap koster penger – også når det ikke skjer noe dramatisk. NTL er bekymret for den manglende politiske viljen til å finansiere blant annet Sivilforsvaret. I juni uttrykte NTL-leder Kjersti Barsok det på denne måten: - Som største fagforening i staten heier vi på politikere med ambisjoner for offentlig sektor og beredskap. Det er viktig for oss som innbyggere, og berører også arbeidssituasjonen til mange av våre medlemmer i NTL. Men applausen fra oss stilner fort når vi ser at det ikke er vilje til å finansiere ambisjonene. Les hele uttalelsen her.

Koronkrisen viser tydelig hvor viktig det er å jobbe med beredskap. I en kronikk i klassekampen 8. oktober 2020 skrev NTL-leder Kjersti Barsok og fire andre LO-topper om betydningen av en sterk velferdsstat i møte med den typen krise vi nå står oppe i: - Vår styrke da krisen inntraff lå i en sterk velferdsstat med offentlig helsetilbud og inntektssikring ved sykdom og ledighet, i et organisert arbeidsliv som kunne bli enige om nødvendige krisepakker, og høy tillit som gjorde at folk fulgte myndighetenes råd. Dette er strukturer som tar lang tid å bygge opp, men som er mye enklere å rive ned.

Les også: Frykter det går med Sivilforsvaret som det har gått med nærpolitireformen

Og DSB-direktørens svar: Sivilforsvaret er synlig og relevant

Uttalelse+Hvilken+beredskap+trengs.pdf
Hei, jeg heter Isa. Hva kan jeg hjelpe med?