fredrik-f.jpg

NTL-konferansen: Medbestemmelsen i IT-prosjekter må skjerpes!

For å sikre at digitale løsninger i offentlig sektor blir til nytte for både arbeidstakerne og brukerne av offentlige tjenester, må det offentlige styre og i langt større grad utvikle digitale løsninger selv, sa NTL-nestleder Fredrik Oftebro da han startet opp NTL-konferansen 2019. I to dager møttes tillitsvalgte, politikere og forskere for å diskutere hvordan vi best kan videreutvikle digitale løsninger i offentlig sektor.

Publisert: 13.03.2019, sist endret 15.03.2019


Oftebro er opptatt medbestemmelsen og fortalte at det virker som en del arbeidsgivere har glemt at medbestemmelse og hovedavtalene gjelder på IT-området også. Manglende informasjon eller utilgjengelig informasjon, og hemmelighold av inngåtte avtaler med eksterne leverandører er noen av erfaringene mange av våre tillitsvalgte har gjort seg. 

Vi har grunn til å være offensive. Den norske fagbevegelsen har en stolt historie å se tilbake på som medspiller i utviklingen av norske bedrifter og arbeidsplasser, og vi har all grunn til å være offensive sa Fredrik.  

Han fortalte at på 70-tallet opprettet partene i både privat og offentlig virksomhet sentrale avtaler som regulerte omstilling i forbindelse med anskaffelse av IT-systemer. Det ble fremforhandlet mulighet for å utpeke særskilte data-tillitsvalgte og avstått tid til opplæringsformål. Data-avtalene inngått mellom LO og arbeidsgiverforeningen var de første av sitt slag og dannet grunnlag for et partssamarbeid hvor fagbevegelsen fikk en avgjørende hånd på rattet. Vi var pionerer. Dagens hovedavtaler har med seg denne arven, men det er nå på tide å ta grep om utviklingen på nytt, sa en engasjert Oftebro.

En vellykket digitalisering forutsetter at fagforeningene sikres medbestemmelse ved planlegging, utvikling og implementering av nye løsninger. Arbeidsgiver må legge til rette for at fagforeningene gis mulighet til å benytte hovedavtalens bestemmelser fullt ut. Vi i NTL må også ta i bruk kunnskapen blant medlemmene bedre og snakke mer sammen på tvers av virksomhetene og lære av hverandre, oppfordret Oftebro og sa videre - Og dersom vi ser at utviklingen går i gal retning er det vår oppgave å stå frem med våre bekymringer i offentligheten. 

-
På NTL-konferansen var det politisk debatt første dag og andre dag var det satt av tid til kompetansedeling og panelsamtaler med tillitsvalgte.

Saker fra NTL-konferansen:

800 000 nordmenn skjønner ikke hvordan de skal bruke tjenester som altinn. Det finnes ikke noe alternativ for dem.

Ta kontrollen med offentlige data tilbake i etaten 

Nytt digitaliseringsdirektorat bekymrer tillitsvalgt i Brønnøysundregistrene.

Presentasjoner fra innleggene

Digital innovasjon i 60 år - Trender i e-forvaltningspolitikken
v/Professor Emeritus Arild Jansen, Universitetet i Oslo

Hvem skal drifte og utvikle statens IT-systemer?
v/Paul Chaffey, statssekretær Kommunal og forvaltningsdepartementet.

NTLs krav til digitaliseringen i offentlig sektor
v/Fredrik Oftebro, 1. nestleder NTL   

På tide å ta drift og utvikling av IT tilbake i staten?  
Politisk debatt med Kommunal- og forvaltningskomiteen: Karin Andersen (SV), Eirik Sivertsen (AP), Mari Holm Lønseth, (Høyre), Wilfred Nordlund (SP). Debattleder: Torstein Brechan, forbundssekretær 
Debatten ble streamet på facebook og kan sees på @ntlnorge på facebook. 

Digital kompetanse i skyene eller på jordet?    
Ingrid Melve, fagdirektør Unit – Direktoratet for IKT og fellestjenester i høyere utdanning og forskning

Arbeidsgivers kontroll med arbeidstakere i lys av de nye bestemmelsene om personvern
Tommy Tranvik, forsker Universitetet i Oslo

Helse Sør-Øst skandalen - hva kan offentlig sektor lære?
v/Hans Martin Aase, nestleder Politikk og samfunn, Fagforbundet

Hvordan skal vi få kontroll over IT-utviklingen i egen etat?
Panelsamtale med tillitsvalgte: 
Audun Heggtveit, NTL Politiet    
Stina Baarne Hassel, NTL Forsvaret    
Obiajulu Odu, NTL UiT    
Torgeir Homme, NTL NAV    
Kjetil Mathisen, NTL Brønnøysundregistrene    
Ordstyrer: Joachim Frivold, forbundssekretær. 

Det nytter! El og ITs arbeid mot overvåking i Telenor
Esben Smistad, konserntillitsvalgt for EL og IT Forbundet i Telenor    Spørsmål fra salen

Styringssystemer, kontroll- og overvåkning av ansatte    
Panelsamtale med tillitsvalgte: 
Natalia Zubillaga, NTL UiO    
Eva Helen Dragsten, NTL Skatt    
Renate Øverland, NTL Lånekassen    
Azmat Ullah Butt, NTL NAV Oslo    
Ordstyrer: Torstein Brechan, forbundssekretær.
Debatten ble streamet på facebook og kan sees på @ntlnorge på facebook. 

Offentlig IT, privatisering og medbestemmelse
Linn Herning, daglig leder i For Velferdsstaten