Studentvelferd

Studenters levestandard og økonomi har lenge vært en nedprioritert sak. Dette vil NTL Ung gjøre noe med.

Vi heier på heltidsstudenten, på dere som bruker lengre tid enn planlagt, på dere som ombestemmer dere underveis i studieløpet og på dere som trenger ekstra støtte på grunn av nedsatt funksjonevne. Majoritetsstudenten har det bra i Norge, men det må være plass til alle på lesesalen. Derfor jobber vi for en studiestøtte det går an å leve av, et lovfesta arbeidsmiljø på studiestedet og for tilrettelagt undervisning. I tilegg jobber vi sammen med LO for å ivareta studentenes rettigheter der de jobber ved siden av studiene.

Du kan lese mer utfyllende om hva vi mener om studentvelferd i den politiske plattformen vår.

Medieutspill:

Skuffelse over krisepakken til studentene (Studvest 2020)

Studenter, foren eder! (Universitas 2019)

Manpower ut av Karrieresenteret (Universitas 2019)

Studenter med funksjonsnedsettelser må få bedre tilrettelegging (Frifagbevegelse 2018)

Vår hyllest til Lånekassen (Universitas 2017)