Palestinsk frigjøring

Krisen er akutt for palestinerne, og Israels pågående angrep raserer Gaza og Vestbredden. Samtidig er Palestinernes frihetskamp et langsiktig prosjekt, som vil kreve innsats både før og etter den umiddelbare krisen. NTL Ung skal være en pådriver for fred i Palestina, og skal jobbe for å presse NTL, LO og den norske stat til å bidra til å få en slutt på folkemordet og okkupasjonen. NTL Ung skal jobbe for fullstendig boikott av Israel, mobilisere til demonstrasjoner og å øke bistanden.

NTL Ung har en ambisiøs politikk for Palestina! Vi skal i 2024 arbeide for gjennomslag for vår politikk, og vil særlig prioritere påvirkningsarbeid opp mot LO-kongressen i 2025.

 

Utdrag fra politisk plattform (les hele vår politikk her)

 

 

3.4.3 Palestina

Situasjonen i de palestinske områdene har forverret seg kraftig de siste årene. Okkupasjonen og undertrykkingen av palestinerne eskalerer og det systematiske bruddet på internasjonale lover og avtaler fortsetter både i Gaza og på Vestbredden uten tydelig ansvarliggjøring av Israel. NTL Ung krever at det internasjonale storsamfunnet ansvarliggjør Israel for brudd på menneskerettighetene og folkemord.

NTL Ung:

  • vil støtte LO i sitt arbeid for internasjonal boikott av Israel
  • vil jobbe aktivt for å vise solidaritet med Palestina
  • krever at Norge anerkjenner Palestina som egen stat
  • krever at våpenfabrikker med statlig eierskap hindrer at norsk krigsmateriell blir brukt i Israels okkupasjon av Palestina
  • krever at staten avslutter offentlige innkjøp av varer og tjenester fra selskaper som har virksomhet på okkupert område eller har forbindelser til det israelske militæret