Sekstimersdagen

I ei tid hvor flere og flere jobber automatiseres bort kan kortere arbeidstid gjøre at flere deltar i arbeidslivet. Og hvem vil ikke ha mer fritid?

 

Hvorfor sekstimersdag?

Kortere normalarbeidsdag vil gjøre det lettere å kombinere arbeid og familieliv, bidra til lavere forbruksvekst og hjelpe flere som ønsker det til å stå lenger i arbeid, noe som er spesielt gunstig for arbeidstakere med nedsatt funksjonsevne og kronisk sykdom. Kortere arbeidstid vil også kunne skape flere arbeidsplasser og slik være et tiltak mot arbeidsledighet. NTL Ung vil derfor kjempe for arbeidstidsreduksjoner med full lønnskompensasjon for å nå sekstimersdagen. Ved innføring av tariffestet og gradvis reduksjon i arbeidstiden må lavtlønte sikres fortsatt lønnsvekst. Vilkårene for ubekvem arbeidstid i lov- og avtaleverk må endres for å sikre at turnusarbeidere blir ivaretatt.

 

NTL Ung arrangerer gjerne debatter og holder foredrag om arbeidstid og sekstimersdagen på din arbeidsplass. Ta kontakt på ung@ntl.no!

 

Kronikk: Velferd eller velstand? Lone Lunemann Jørgensen, Agenda Magasin 2018

Kronikk: Arbeidstidsreduksjon er svaret på arbeidslivets utfordringer Martin Kvalvik, Agenda Magasin 2022

Sjekk ut video om sekstimersdagen med leder Martin Kvalvik på Facebook