Velferdsstaten

Vi mener at velferdsstaten er under angrep og er presset til bristepunktet etter åtte år med velferdskutt for folk flest av den konservative regjeringen. Vi mener at velferdsstaten må gjenreises for dem som har mista sine rettigheter og at velferdsstaten utvikles til å gjelde bredere slik at alle i Norge kan leve verdige liv med trygghet for helse og arbeid.

NTL Ung har store ambisjoner for offentlig sektor, og vil at ansatte og tillitsvalgte skal sitte i førersetet for utviklingen. Velferdsstaten er viktig for et demokratisk og inkluderende samfunn. Alle landets innbyggere skal sikres like muligheter til utdanning, helse- og velferdstjenester og et sosialt og økonomisk sikkerhetsnett. Det er de folkevalgtes ansvar å sikre gode, offentlige tjenester som motvirker sosiale og økonomiske forskjeller.

Vi har i de siste årene spesielt vært opptatt av konsekvensene kuttene i ordningen med Arbeidsavklaringspenger AAP i NAV har vært for spesielt de unge.

Ungdomsveileder i NAV på AAP og nå NTL Ung-leder Martin Kvalvik har vært i flere saker og advart mot velferdskuttene.

9. januar 2019 i Dagsavisen: https://www.dagsavisen.no/nyheter/innenriks/2019/01/09/ungdom-presses-over-pa-uforetrygd/

1. april 2019 i Dagbladet (pluss): https://www.dagbladet.no/nyheter/vi-er-forbanna-sier-nav-tillitsvalgt/70913682

29. september 2019 i Dagbladet: https://www.dagbladet.no/nyheter/hauglie-hva-var-det-vi-sa/71643463

Vi vil også utvikle velferdsstaten og tatt til ordet for å få tannhelse inn i egenandelsordningen sammen med flere andre organisasjoner: https://ung.fagforbundet.no/nyheter/?article_id=151178

NTL Ung-ledereren var på TV2 Nyhetene med Ap-leder Jonas Gahr Støre for å snakke om Arbeiderpartiets satsning på unge i NAV 13. april 2021: https://www.tv2.no/a/13941590/

NTL Ung-leder Martin Kvalvik om regjeringens nye ungdomsgaranti i NAV