Klima og industri

Vi trenger en mer klimaoffensiv fagbevegelse! Klimaendringene vil ha store konsekvenser for arbeidstakere nasjonalt og globalt. Fagbevegelsen må være pådriver for at det skal investeres mer i ny grønn industri i Norge og at vi leter mindre etter olje i årene fremover.

Fagbevegelsen og LO spesielt må ha et større fokus på å utvikle ny grønn industri i Norge om vi skal klare 1,5 gradersmålet i Parisavtalen, samtidig som vi sikrer en levedyktig industri også i et nullutslippssamfunn. 

Verden beveger seg gradvis mer og mer bort vår viktigste eksportvare, olje og gass, og mer mot fornybare løsninger. Norge fortsetter å bruke kapitalkreftene våre og de flinkeste folka til å investere i en industri som verden investerer seg bort i fra. Vi må derfor slutte å lete etter mer olje og gass, og investere pengene og folkene i ny grønn industri som kan betale for vår felles framtid, også etter 2050 når verden skal ha nådd 1,5 graders målet. 

NTL Ung har vært synlig i debatten om klima og norsk oljepolitikk. Her er sakene og innleggene vi har holdt den siste tiden: 

Svaret ligger ikke å gjøre fagbevegelsens makt mindre, Emma!

 

NTL Ung-leder Martin Kvalvik advarer mot fallende organisasjonsgrad, og sier det er vanskelig å verve klimaengasjerte unge til LO. 

 

Vi i LO må nå gå inn i oss selv og gjøre det vi kan for å være mer offensive i olje- og klimapolitikken.

 

Oljekrangel flammer opp på LO-Kongressen 

 

Leder i NTL Ung Martin Kvalvik sitt innlegg på LO-kongressen

 

Leder i NTL Ung på Dagsrevyen for å kommentere viktigheten av at LO satser på ny grønn industri. Sak nummer 13.

 

Sak fra NRK om at LO går inn for at oljefelt som som kan bygges ut, må være «økonomisk og klimamessig bærekraftige».

 

Martin i panelsamtale om klimastrategier på Globaliseringskonferansen 2022