Studentvelferd

Studenter og unge har i flere år fått en dårligere psykisk helse også før den globale pandemien i 2020-22 uten at dette har blitt tatt på alvor fra myndighetene. Vi mener at det trenges et krafttak slik at for studenters og unge får en bedre psykisk helse.

Når koronapandemien utløste tidlig i 2020 ble det satt i gang mange smitteverntiltak for å få ned smittetrykket og redde eldre og syke som var i risikogruppen. Dette er noe vi og de fleste er enige om. Men konsekvensene av tiltakene har blitt veldig store for de unge i dagens samfunn. Undersøkelser fra SSB viser at ensomheten blant ungdom har økt den siste tiden. Samtidig viste SHoT-undersøkelsen at studenter sliter utrolig mye med sosial nedstengning.

NTL Ung-leder Martin Kvalvik var i frifagbevegelse.no den 27. april 2021 og tok til ordet for at det ble satset mer på studenthelse via studentsamskipnadene og mer økonomisk støtte for studenter som ikke har arbeid.

Kvalvik har også skrevet leserinnlegg i Klassekampen 16. januar 2021 om regjeringens håndtering av unge og studenters helse i pandemien.

Martin om at den nye regjeringa må øke studiestøtta

Her er uttalelsen om å ta studenters utfordringer på alvor som ble vedtatt på NTL Ung konferansen 25. mars 2021.