Prinsipp- og handlingsprogrammet legger grunnlaget for NTLs politikk og prioriteringer i fireårsperioden mellom landsmøtene
Foto
NTL

NTLs prinsipp- og handlingsprogram

NTLs prinsipp- og handlingsprogram (PHP) vedtas av NTLs landsmøte og gjelder for hele landsmøteperioden. Landsmøtet i november 2022 vedtok nytt PHP for 2023-2026.

Prinsipp- og handlingsprogrammet er NTLs viktigste politikkdokument. PHP fastslår NTLs prioriterte satsingsområder og faglige krav til medbestemmelse i arbeidslivet, personalpolitikken og lønns- og tariffpolitikken.

Du kan laste ned hele programmet som PDF her eller se på de enkelte kapitlene under.

 

Innledning

1. Trygghet for arbeid og inntekt

1.1 Faste, trygge jobber

1.2 Tariff og lønnsvilkår

1.3. Pensjon

 

2. Faglige rettigheter og krav

2.1 Lov- og avtaleverk

2.2 Medbestemmelse

2.3 Arbeidstid

2.4 Arbeidsplassutforming

2.5 Arbeidsmiljø og inkluderende arbeidsliv

 

3. En god forvaltning

3.1 Forvaltningens rammevilkår

3.2 Styring og ledelse av forvaltningen

3.3 Digitalisering

 

4. Klima, miljø og det grønne skiftet

4. Klima, miljø og det grønne skiftet

 

5. Høyere utdanning og forskning

5. Høyere utdanning og forskning

 

6. Velferd, like muligheter og fellesskapsløsninger

6.1 Velferd og like muligheter

6.2 Privatisering og utskilling

6.3 Arbeidslivskriminalitet og svart økonomi

6.4 Mangfold og likeverd

6.5 Likestilling

6.6 Aktivt og forebyggende arbeid for likestilling og mot diskriminering

6.7 Skole og barnehage

6.8 Kultur

6.9 Samfunnssikkerhet og beredskap

6.10 Internasjonal politikk og samarbeid

 

7. Et sterkt NTL

7.1 Organisering og rekruttering

7.2 Gode tillitsvalgte

Tema
Prinsipp- og handlingsprogram
Hei, jeg heter Isa. Hva kan jeg hjelpe med?